Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

30 let minulých a 30 let budoucích. Proběhla konference k vývoji pojistného trhu v České republice

Doba čtení:

Doba čtení

13 min.

Přečteno:

Přečteno

378x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

100,00%

21. 12. 2023

13 min.

100%

0

Letošní, již 5. výroční konference ČAP se uskutečnila v úterý 21. listopadu opět v reprezentativních prostorách České národní banky a věnovala se 30 letům vývoje moderního pojistného trhu v České republice. Konference nesoucí název „30 LET MINULÝCH A 30 LET BUDOUCÍCH“ připomněla hlavní postavy a milníky ve vývoji pojišťovnictví a kontext našeho trhu ve střední Evropě. Protože bylo záměrem dívat se na budoucnost trhu, byla pozornost věnována rovněž problémům a novým rizikům, kterým budou pojišťovny a stát v následujících letech čelit, nebo novým formám distribuce a způsobu práce s klienty.

Konferenci svým úvodním slovem zahájil člen bankovní rady ČNB Jan Procházka. Ten ve svém proslovu zdůraznil dlouhodobou stabilitu a plnou konkurenceschopnost pojišťovnického sektoru. Právě k této stabilitě přispívala od svého založení v roce 1993 ČAP, která před třiceti lety navazovala na svou předchůdkyni Česko-slovenskou asociaci pojišťoven působící v tehdejším Československu již od roku 1991. Zároveň předeslal, že ČNB vnímá pozitivně existenci živého samoregulačního rámce.

Jan Procházka (ČNB), zdroj: ČAP

Prostřednictvím videozdravice přivítal hosty konference také Andreas Brandstetter, prezident Insurance Europe, který ve videu označil za hlavní sdílené výzvy zdravotnictví, penzijní systémy, digitalizaci i bezuhlíkovou budoucnost, přičemž evropské asociace jsou v tomto směru dle vrcholného představitele IE velice nápomocné. 

V rámci úvodních proslovů vystoupil v jejich závěru prezident ČAP Martin Diviš. V jeho příspěvku mimo jiné zaznělo zásadní téma stability a s tím spojené schopnosti dostávat závazkům ze strany pojišťoven: „Vybudovali jsme silný, zdravě ziskový sektor, který přestává vnější šoky, jako byly povodně anebo finanční krize v roce 2008. Vždy jsme dostáli svým závazkům vůči klientům.“ Projev prezidenta ČAP přinesl ale i další důležitá témata, včetně pohledu na výzvy budoucnosti: „Do budoucna bychom se měli soustředit na témata, jako je dlouhodobá péče anebo komerční zdravotní pojištění. Vpuštění koordinovaných a řízených peněz do zdravotnictví ze strany soukromého sektoru totiž pomůže klientům i státu,“ dodal ve svém projevu Martin Diviš.

Na počátku nebylo nic

Byla to první polovina 90. let, která přinesla první velké výzvy při formování trhů. Výjimečné kulaté výročí se proto také odrazilo hned v obsahu prvního panelu, který byl přímo věnován počátkům pojistného trhu v ČR. Panel nabídl hned čtyři významné osobnosti, které stály v 90. letech u toho, když se pojišťovnický trh formoval v nových porevolučních podmínkách. Mezi hosty nechyběli bývalí generální ředitelé, konkrétně Vladimír Mráz (Kooperativa pojišťovna, a.s.), Martin Žáček (UNIQA pojišťovna, a.s.), Jiřina Nepalová (RENOMIA, a.s.) a Jaroslav Mlynář (Česká pojišťovna, dříve Generali).

Martin Diviš (Kooperativa pojišťovna, a.s.), Vladimír Mráz (Kooperativa pojišťovna, a.s.), Martin Žáček (UNIQA pojišťovna, a.s.), Jiřina Nepalová (RENOMIA, a.s.) a Jaroslav Mlynář (Česká pojišťovna, dříve Generali), zdroj: ČAP

Martin Žáček připomenul podmínky v pojišťovnách zcela odlišné od těch, které známe dnes. „Byli jsme malý tým, stavěli jsme pojišťovnu na zelené louce. První produkty byly jednoduché.“ V daných podmínkách bylo dle bývalého ředitele UNIQA pojišťovny možné označit za první konkurenční produkt havarijní pojištění. Na další zásadní odlišnost upozornila také Jiřina Nepalová, když hovořila o zvyšující se vyspělosti trhu: „Klienti jsou dnes mnohem vzdělanější a jejich potřeby se vyvinuly.“ Ředitelka RENOMIA ale zároveň upozornila i na absenci většího nasazení z pohledu prevence rizik. Byl to následně opět Martin Žáček, který zaměřil ve svém komentáři pozornost na to, co vlastně pomohlo před 30 lety budovat trh: „V 90. letech velkou roli sehrály zajišťovny. Třeba povodně iniciovaly povodňové mapy a ty vznikly díky zajišťovnám. Symbióza mezi pojišťovnami a zajišťovnami pomohla budovat trh.“

Každý z panelů uvedla reportáž s pamětníky a experty.

Globální, a přesto lokální

Po krátké přestávce na občerstvení došlo ještě v dopoledních hodinách také na druhý panel. Jeho účastníci se podívali na mezinárodní kontext, v jehož rámci český trh působí ve střední a východní Evropě. Vytyčeným tématem k diskusi byla úroveň naplnění očekávání zahraničních investorů od vstupu do ČR a celkový vývoj trhu, včetně rozdílů mezi českým trhem a trhem mateřských společností. Mezi účastníky byl člen představenstva Vienna Insurance Group Gerhard Lanner, se kterým usedli na pódiu rovněž Thomas Münkel (dříve Allianz, UNIQA) nebo politický analytik Leigh Wolfrom. Mezi diskutujícími se objevil i zástupce generálního tajemníka Insurance Europe Olav Jones.

Dominik Štros (Colonnade Insurance S.A.), Gerhard Lanner (Vienna Insurance Group), Thomas Münkel (dříve Allianz, UNIQA), Leigh Wolfrom, Olav Jones (Insurance Europe), zdroj ČAP

Byl to Leigh Wolfrom, kdo v rámci druhého panelu zmínil ve svém příspěvku aspekt odpovědnosti a solidarity: „Pojišťovny budou v budoucnu zapojovat více zdrojů, datových zdrojů. Jeden z klíčových bodů bude vyvážení solidarity a osobní odpovědnosti za rizika.“ Zpět ke specifikám českého trhu se vrátil Gerhard Lanner. Ten ve svém zajímavém komentáři zmínil výrazný český skepticismus vůči tomu, co přichází ze zahraničí. Tím dle Lannera vznikla v minulosti spousta lokálních věcí. Byl to znovu Lanner, který se opět zaměřil na odlišné postoje Čechů k pojištění. Důvodem této odlišnosti byla podle hosta z VIG legislativa a s tím spojené nastavení povinností. „Lidé také musí pochopit, že rizika nejsou dostatečně pojištěna, a nepředpokládat, že je stát pokryje. Je třeba zvyšovat finanční gramotnost,“ dodal v rámci druhého panelu Lanner.

Každý z panelů uvedla reportáž s pamětníky a experty.

Předvídat rizika je stále těžší

Čas kolem poledne vyplnili velmi atraktivní diskusí účastníci třetího panelu, u kterého dominovalo na zadní části pódia světelné označení „Nová rizika a produkty“. O tom, jaká je budoucnost pojištění a nakolik roste role pojistitelů v oblasti prevence a snižování rizik nebo jak mohou velké pojistné události i v Evropě a České republice ovlivnit pojištění majetku, přišel do reprezentačních prostor ČNB diskutovat generální ředitel ČSOB Pojišťovny, a.s., Jiří Střelický, se kterým ke společnému panelu usedli také zástupce Lloyd's Insurance Company S.A. pan Volker Eutebach, Petr Punčochář ze společnosti AON a současně i ředitel oddělení pojišťovnictví a finančních investic společnosti NOVALTA Management Consulting Jeffrey Manners.

Jiří Střelický (ČSOB Pojišťovna, a.s.), Volker Eutebach (Lloyd's Insurance Company S.A.), Petr Punčochář (AON), Jeffrey Manners (NOVALTA Management Consulting), Aleš Rod (Centrum ekonomických a tržních analýz, z. ú.), zdroj ČAP

V rámci panelu opakovaně zaznívalo slovo „riziko“. Právě k němu se vyjadřoval také Jiří Střelický: „Riziko nebude jen to, co můžeme pojistit. Bude i určitou výzvou pro podnikání. Jestliže existuje riziko, pojišťovny musí přijít s produktem v okamžiku, kdy se stane skutečností.“ V souvislosti s rizikem se hovořilo také o potřebné stabilizaci, k níž by měl přispět také pojišťovnický sektor. „Pojišťovnictví by mělo být stabilizačním prvkem. To je velmi těžké, protože události jako ty z minulých několika let nelze předpovědět,“ uvedl ve svém příspěvku Volker Eutebach. Že ale nestačí se jen učit z minulosti, připomenul v rámci třetího panelu opět Jiří Střelický: „Všichni vidíme dopady NATCAT. Je ale otázkou, nakolik jsme schopni je předpovědět. Známe změny, ale neznáme místní dopady. Znalost minulosti je stále méně relevantní.“

Každý z panelů uvedla reportáž s pamětníky a experty.

Klient především

Že se letošní výroční konference obrací k budoucnosti, potvrdilo zvolené téma závěrečného panelu, který opět za účasti zajímavých hostů nabídl tentokrát diskusi na téma „distribuce a vztahy s klienty“. Moderování posledního panelu směřovalo k očekávání klientů, které mají od pojišťoven z pohledu transparentnosti, individuálního přístupu a účinných rad a jakou roli bude sehrávat nezadržitelný vývoj nových technologií při vstupu pojišťoven do digitální éry. Do diskuse se zapojilo hned několik nad míru povolaných panelistů, mezi kterými nechyběl Dario Maggiora ze spol. McKinsey & Company, dále generální ředitel Generali České pojišťovny, a.s., Roman Juráš a s ním také generální ředitel UNIQA Pojišťovny, a.s., Rastislav Havran. Ty všechny doplnil na pódiu Petr Borkovec, generální ředitel Partners Financial Services, a.s.

Jakub Jírovec (Česká spořitelna, a. s.), Dario Maggiora (McKinsey & Company), Roman Juráš (Generali České pojišťovny, a.s.), Rastislav Havran (UNIQA Pojišťovny, a.s.), Petr Borkovec (Partners Financial Services, a.s.), zdroj: ČAP

Diskusi o budoucnosti distribuce komentoval Roman Juráš: „Budoucnost distribuce pojištění je v osobním poradenství. Potřeba finančních poradců či agentů nezmizí, budou vždy nepostradatelní.“ Diskuse dál směřovala k novým technologiím, kdy zaznělo, že je třeba naučit se nové technologie využívat a poskytovat informace nejen v reálném čase, ale i v okamžiku, kdy to klient potřebuje. S AI pojišťovny zatím experimentují a využívají ji především v procesech. Její další využití je příležitostí. S budoucností a novými technologiemi je spojená rychlost, která je podle dalšího panelisty Daria Maggiory závratná. „V příštích 5 letech nám technologie řekne, kdy který produkt a kterému klientovi nabídnout. Zlepší to zákaznickou zkušenost. Musíme se naučit šít produkty na míru,“ dodal k tématu Dario Maggiora.

Každý z panelů uvedla reportáž s pamětníky a experty.

Nejsme izolovaní

Závěrečné slovo si pro účastníky letošní výroční konference přichystal výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek. V něm velmi přesně shrnul současné výzvy a úkoly, před kterými ČAP dnes stojí. Velmi přesně to vykreslil rovněž tematicky pestrý obsah všech čtyř panelů. „Dnešní asociace má daleko větší záběr než kdykoli v minulosti. Čas přinesl nejen více zkušeností a příležitostí vybudovat naši asociaci jako centrum expertízy, ale i rozhled, díky kterému se díváme kolem nás na prostředí České republiky, její zdraví a potřeby a který nás vede k úvahám o dalších možnostech pomoci společnosti, jako jsou dnes hojně zmiňované oblasti demografie, infrastruktury či klimatické změny,“ uvedl v rámci svého projevu Jan Matoušek.

Krom pomoci, kterou mohou nabídnout pojišťovny v řadě palčivých oblastí, poukázal i na konkrétní aktivity asociace: „Založili jsme kancelář ombudsmana, která nezávislým řešením sporů kultivuje trh a učí nás, že dohoda je vždy lepší než měření svalů. Tedy to, co jako jednotlivci vlastně víme, ale složitě se nám to daří přenést do korporátní praxe. Jsme tvůrci nebývale velkých oceňovaných kampaní v oblasti dopravní bezpečnosti, kterými se vlastně snažíme přidávat další rozměr naší lidskosti, chránit životy,“ uzavřel Jan Matoušek.

Jan Matoušek (ČAP), zdroj ČAP

Ohodnotit článek

100,00%

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!