Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Seznamte se s katalogem profesního vzdělávání ČAP aneb zas o kus komplexnější výuka

Doba čtení:

Doba čtení

6 min.

Přečteno:

Přečteno

539x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

100,00%

01. 04. 2022

6 min.

100%

0

Štítky:

Členské pojišťovny České asociace pojišťoven (ČAP) a jejich zaměstnanci mohou od března 2022 využívat nabídku profesního vzdělávání, které pro ně vytváří a nabízí ČAP. Kurzy jsou koncipovány tak, aby seděly na míru sektoru pojišťoven a vzdělávacím potřebám členů asociace, podle čehož jsou vybíráni i ti nejlepší lektoři.

Na poli vzdělávání si ČAP dlouhodobě klade za cíl být garantem odborné informovanosti a vzdělávání na všech pracovních úrovních pojistného trhu. Prvním balíkem pro naplnění vzdělávací potřeby se staly odborné semináře z oblasti pojišťovnictví. Každoročně ČAP připraví desítky vzdělávacích seminářů pro právníky, likvidátory, pojistné matematiky a další odborníky, jejichž práce je v pojišťovnictví velmi specifická. Tyto odborné aktivity se pořádají pod záštitou asociace, protože se týkají výlučně pojistného trhu. Z mnoha těchto akcí se staly oblíbené stálice, které se opakují každý rok. Jde například o cyklus základů pojišťovnictví, zdravotní semináře pro underwriting a likvidaci, seminář právníků Pojistné dny nebo o odborné konference. V loňském roce ČAP proškolila v odborných tématech 2191 osob.

Akademie ČAP – vzdělávací platforma pro pojišťovnictví

V nedávné době ČAP významně rozšířila svou vzdělávací agendu, když stála u tvorby zkouškových otázek pro zkoušky pojišťovacích zprostředkovatelů, které jsou v gesci České národní banky. ČAP se stala také jednou z prvních akreditovaných institucí, která přezkušování nabízela. Na zkoušky navazuje další aktivita, kterou pojišťovacím zprostředkovatelům ukládá zákon, a to následné vzdělávání, které musí pojišťovací zprostředkovatelé každoročně absolvovat. Vedle těchto povinností přibyl také samoregulační standard, pro který byl vytvořený e-learningový kurz Manuál flotilníka. Do současnosti ČAP na těchto legislativně daných povinnostech proškolil více než 16 000 osob.

Při této příležitosti vznikl portál Akademie ČAP, kde se mohou zájemci o povinná školení vzdělávat. Tento portál je uživatelsky přívětivý pro zájemce, nabízí pokročilé funkce pro správce z pojišťoven a je přizpůsobený všem technologiím. Stal se velmi důležitým nástrojem pro všechny zúčastněné strany.

V oblasti vzdělávání asociace hledá další příležitosti, jak pojišťovacímu trhu a lidem v něm pracujícím pomoci být v jejich práci ještě lepší. Odbornou poptávku na vzdělávání již plní, zákonem dané povinnosti, které jsou ukládány pojišťovnám, také. Před dvěma lety se zrodil nápad vytvořit pod záštitou ČAP vzdělávací agenturu, která by se zaměřovala na rozvoj soft skills a jiných než pojišťovacích hard skills.

Nové možnosti vzdělávání

Výsledkem je katalog profesního vzdělávání. Katalog je součástí portálu Akademie ČAP, kde ho můžete najít. Homepage portálu dostala nový vzhled, aby se příchozí do portálu mohli snadno zorientovat a vybrat si, o kterou vzdělávací aktivitu mají zájem.

Přípravy probíhaly v součinnosti s pojišťovnami, které ČAP poskytly své vzdělávací plány, kompetenční modely nebo popisy pracovních pozic. Tato data sloužila jako výchozí bod při přípravě kurzů pro katalog. Napříč pojišťovnami bylo identifikováno 97 pracovních pozic, které v pojišťovnách působí. Každá z nich má jinou náplň práce, pro každou pozici jsou vyžadovány jiné dovednosti, očekávají se jiné výstupy.

Každý z nás má jinou úroveň svých soft skills. Jedná se o dovednosti, které se neučíme ve škole, ale jsou nám dány. V průběhu času se mění, některé zlepšujeme více, protože je potřebujeme, jiné méně. Všechny se ale dají trénovat a díky tréninku se v nich můžeme zlepšovat. Když budeme pracovat na našich komunikačních dovednostech, budeme pravděpodobně lépe zvládat nepříjemné rozhovory se svými nadřízenými, budeme lépe artikulovat naše názory, budeme více slyšeni a pravděpodobně i spíše vyslyšeni.

Naopak hard skills jsou dovednosti, se kterými se nerodíme, ale učíme se je na školách či odborných kurzech. Patří sem znalosti práva, účetnictví aj. Také tyto kurzy v katalogu najdete. Cílem katalogu je dále kultivovat pojistný trh a zlepšit práci lidí, kteří v něm působí, vylepšením dovedností, které potřebují. Kurzy v katalogu jsou přizpůsobené našemu oboru, lektoři v nich cílí na problémy, které náš obor potřebuje řešit.

Na vzdělávacím trhu figuruje mnoho vzdělávacích agentur i mnoho lektorů, jejichž fungování ČAP nechce suplovat. Vytvořením vlastní nabídky kurzů, vlastního katalogu, plní další vzdělávací potřebu, kterou její členové mají, a to vzdělávání soft i hard skills. Lektoři jsou pečlivě vybíráni a se stejnou péčí tvoří i obsahy kurzů. ČAP oslovila více než 100 lektorů a hledá další. Katalog není neměnný. Kurzy budou přibývat podle zájmu a potřeb pojišťoven, stejně jako budou odebráni, pokud zájem pomine. Aktuálně je připraveno téměř 120 kurzů, které do katalogu přidáváme a paralelně pracujeme na dalších.

Přihlášky na kurzy jsou spuštěny

Přihlášení na kurzy z katalogu je velmi snadné. Na stránkách katalogu si můžete kurzy vybírat. Kurzy mají své termíny, popisy, můžete se dozvědět bližší informace o lektorovi v jeho profilu. Následně je nutné se do portálu Akademie ČAP, kde je katalog umístěn, registrovat a buď se na kurz přihlásit, nebo kontaktovat pro přihlášení příslušnou pojišťovnu. Všechny kurzy plánujeme, s ohledem na dění kolem nás, ještě stále online. Předpokládáme ale, že prezenční kurzy budou přibývat. Kurzy najdete v nabídce půldenní, celodenní i dvoudenní, dále také několik cyklů. To všechno s ohledem na téma, velikost skupiny aj. Nabídka kurzů je opatřena velmi podrobným filtrem, díky kterému si můžete hledat kurzy podle pozice, oblasti, délky praxe aj.

Pro administraci kurzů je ČAP v úzkém kontaktu s HR odděleními v pojišťovnách. Kurzy lze připravit na míru pro konkrétní pojišťovnu, případně kurz uspořádat v jiném termínu, pro uzavřenou skupinu či zařídit konzultaci pro jednotlivce.

ČAP je mezi svými členy vnímaná jako garant kvality. Především proto klade velký důraz na hodnocení kurzů účastníky a zpětnou vazbu na fungování celého procesu od členů asociace. Celý portál Akademie ČAP je jedinečnou a unikátní vzdělávací platformou, která na poli asociací nemá konkurenci.

Ukázka kurzů z katalogu profesního vzdělávání

Postcovidová psychohygiena aneb dejte si svůj svět opět do pořádku

31. 3. 2022, lektorka: Zuzana Hanáková

O tom, jak se daří naší populaci po zdravotní stránce, máme v posledních dvou letech minimálně stran covidu poměrně hodně informací, které se na nás hrnou ze všech stran. Pandemie zasáhla všechny oblasti našeho života. Jak se tato dlouhodobá, podprahová, ale velmi intenzivní zátěž podepisuje na naší psychice? Říká se, že stav naší mysli ovlivňuje všechno, co se s námi děje. Dopřejte si čas sami na sebe a věnujte ho své psychohygieně. Díky práci sami na sobě posunete své vnímání kupředu a naučíte se s podobnými stavy pracovat. Dozvíte se, jak se starat sami o sebe nejen ve vypjatých a náročných situacích, abyste postupně nevyhořeli, jak předcházet únavě, uvolňovat stres a také jak zacházet se svými myšlenkami, aby nešly proti nám.

Vystupování z komfortní zóny

11. 4. 2022, lektor: Jiří Kula

Hlavním záměrem tréninku je zlepšit se ve využívání nekomfortní zóny k lepší práci s vlastní energií a k motivaci sebe i druhých. Odnesete si praktické nástroje k dosahování výsledků a provádění změn u sebe i ostatních.

Výběr vhodného kandidáta do týmu – co sledovat, na co se ptát a proč

19. – 21. 4. 2022, lektorka: Patricie Chvojková

V třídílném cyklu zaměřeném na problematiku AC/DC získáte praktické návody, jak AC/DC připravit, jak je vhodně definovat a zacílit, jak je vést a také vyhodnotit a dále s výsledky pracovat. Budete společně s lektorkou probírat jednorázové akce a také dlouhodobější projekty. Tento cyklus ocení zaměstnanci HR, kteří mají agendu AC/DC na starost, HR manažeři menších pojišťoven a také vedoucí manažeři. Cyklus je rozdělený na tři části: jednu celodenní a dvě půldenní.

Situační leadership – efektivní vedení lidí s Martinem Konečným

30. 5. 2022, lektor: Martin Konečný

Na tomto workshopu čekejte minimum teoretického základu a maximum praktického tréninku vaší manažerské praxe. K efektivnímu vedení lidí nebo i projektů je potřeba využívat širší paletu stylů vedení. Zároveň ale můžete svým vedením způsobit mnoho negativního svému týmu při „nadužívání“ či „podužívání“ jednotlivých leadershipových stylů (např. nadužívání direktivního stylu může vést k demotivaci schopnějších a zkušenějších podřízených, zvyšuje fluktuaci u této skupiny zaměstnanců, vede k pasivitě a reaktivnímu stylu uvažování a práce u podřízených, zároveň to vede k přetížení manažera díky mikromanagementu aj.). Cílem je manažery provést situačním vedením a také ukázat, kdy je vhodné konkrétní leadershipové styly použít na základě situačních faktorů. Součástí kurzu je certifikovaný test stylů vedení Leadership Judgement Indicator (TJI) v hodnotě 1200 Kč. Tento test si účastník vyplní před samotným kurzem. Díky testu získáte zpětnou vazbu k preferenci jednotlivých stylů a ke schopnosti adekvátně volit ten nejvhodnější styl pro konkrétní situaci.

Ohodnotit článek

100,00%

Štítky:

Další články autora

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!