Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Škodní, škodný, škodový…

Doba čtení:

Doba čtení

3 min.

Přečteno:

Přečteno

244x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

0

05. 12. 2023

3 min.

0

0

Ve světě pojišťovnictví se často setkáváme s unikátní a specifickou odbornou terminologií, která může být náročná na překlad do češtiny. V těchto souvislostech může být pro někoho překvapením, že i překlad takového základního pojmu, jako je anglické „loss ratio“, není v českém jazyce dosud ustálen.

Při letmém nahlédnutí do historie zjistíme, že loss ratio jakožto podíl plnění k pojistnému bylo česky označováno jako procento škod (např. v publikaci První česká vzájemná pojišťovna: v upomínku stého výročí, 1928), škodní % nebo poměr vyplacených náhrad k přijatému pojistnému. V devadesátých letech minulého století při renesanci pojistné matematiky v Česku se v publikacích profesora Tomáše Cipry setkáváme s pojmy škodní kvóta, škodový průběh a škodní průběh. V publikacích profesora Petra Mandla najdeme pojmy škodní průběh nebo škodní procento.

V současnosti při hledání na internetu lze nalézt poměrně široké spektrum používaných pojmů – škodní průběh, škodní poměr, škodní procento, škodní kvóta, škodný průběh nebo škodný poměr i škodový průběh nebo škodový poměr. A při pečlivějším hledání by se asi našly i další. Výsledky jsou samozřejmě proměnlivé v čase a závislé na způsobu hledání, ale nejčastějším spojením je s výrazným náskokem „škodní průběh“ následovaný „škodným průběhem“ a „škodním poměrem“.

V červnu tohoto roku se konal jedenáctý ročník tradičního setkání pojistných matematiků – Jarní aktuárské setkání. Součástí přednášky nazvané „Loss ratio“ byl průzkum týkající se používání českého překladu tohoto základního pojmu. Díky vysoké účasti – podařilo se shromáždit téměř sto padesát odpovědí účastníků – přinesl zajímavé výsledky, které jsou odlišné od výsledků získaných vyhledáváním na internetu.

Účastníci Jarního aktuárského setkání vybírali z následujících možností používání pojmu loss ratio:

• škodní průběh/poměr

• škodný průběh/poměr

• škodový průběh/poměr

• převážně loss ratio

• jiné (uveďte) ........

V průzkumu bylo možné označit více možností a zároveň doplnit i možnosti vlastní v dotazníku explicitně neuvedené. Průzkum byl doplněn otázkou na národnost respondenta (česká – slovenská – jiná) pro případné zohlednění vlivu jazykového prostředí. Na celkové dále uváděné výsledky nemělo národnostní složení účastníků významný vliv. Slovenskou národnost označila šestina účastníků a jinou pouze několik. Podle očekávání u těchto respondentů byl vyšší podíl odpovědí „převážně loss ratio“ bez dalších alternativ.

Jak již bylo uvedeno, sešlo se téměř sto padesát odpovědí. Není příliš překvapivé, že v dnešní době těsná nadpoloviční většina označila, v kombinaci s jinými možnostmi nebo i samostatně, možnost „převážně loss ratio“. Mezi českými variantami jasně převažuje používání měkké koncovky (škodní), kterou používají tři čtvrtiny respondentů. Používání variant škodný nebo škodový uvádí méně než 5 % účastníků pro každou z nich. Z dalších možností uváděných účastníky stojí za zmínku hovorové označení „škoďák“ i několikrát uváděné „škodní procento“ nebo anglické „claim(s) ratio“.

Nejpoužívanějším překladem pojmu loss ratio mezi těmi, kteří odpověděli, je škodní poměr, který používá nadpoloviční většina respondentů. Následuje škodní průběh, který má ve svém slovníku téměř třetina účastníků průzkumu.

Zdá se tedy, že mezi aktuáry (a odborníky z dalších oborů účastnících se setkání) na rozdíl od doby před třiceti lety, kdy se prosazoval zejména pojem „škodní průběh“, v současnosti již převažuje „škodní poměr“. Škodní průběh je nadále používán i ve významu loss ratio, ale vzhledem k tomu, že slovo „průběh“ indikuje vývoj v čase, je pravděpodobně spojení škodní průběh i širší veřejností používáno zejména v souvislosti se škodní historií klienta v pojištění motorových vozidel (např. „bezeškodní průběh“ pro nárok na bonus).

Používání varianty škodný je zřejmě dlouhodobě diskvalifikováno asociací s pojmem škodná (zvěř) používaným v myslivosti. Asociace s dalšími významy může být u některých slov i důvodem pro jejich používání nebo nepoužívání v odborné terminologii. Například slovo „poměr“ bylo v minulosti hojně používáno ve spojení „poměr k práci“, „poměr k socialistickému zřízení“ nebo „milostný poměr“, což lze vidět např. ve slovní hříčce „má poměr v práci, ale ne k práci“. Odtud je jen krok k hypotéze o důvodu, proč se v devadesátých letech minulého století spojení „škodní poměr“ nerozšířilo.

I autor tohoto článku a průzkumu používající celý aktuárský život (i neživot :-)) termín „škodní průběh“ se na základě výše uvedeného zřejmě přikloní k používání termínu „škodní poměr“ (samotné „ratio“ je přece jenom „poměr“), i když samozřejmě platí, že zvyk je železná košile.

Ohodnotit článek

0

Další články autora

Škodní, škodný, škodový…

Škodní, škodný, škodový…

Vít Šroller

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!