Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Porostou ceny zajištění?

Doba čtení:

Doba čtení

4 min.

Přečteno:

Přečteno

617x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

100,00%

18. 05. 2023

4 min.

100%

0

Jaké vyhlídky čekají na pojišťovny s ohledem na aktuální ekonomickou situaci? Jak trh zajištění ovlivňují živelní události nejen u nás, ale i ve světě? Zeptali jsme se Jana Lišky ze společnosti Aon.

Jak byste zhodnotil průběh obnov zajistných smluv českých pojišťoven na rok 2023 ve srovnání se situací předchozích let?

Obnovy zajistných smluv v roce 2023 byly skutečně výjimečné, jak globálně, tak i v kontextu České republiky. Takto tvrdý zajistný trh nepamatují často ani veteráni oboru. Je nutno podotknout, že ke globálnímu tvrdému trhu přispěla nejenom celková ekonomická situace s inflací v čele, ale především špatné výsledky zajistitelů za několik posledních let, které se dostaly na (nebo za) hranu udržitelnosti. A zajistitelé využili tento rok k tlaku na změnu, jak cen, tak i úrovně spoluúčastí pojišťoven, ale i k tlaku na zpřísnění pojistných podmínek. V minulosti to byly zajišťovny, kdo určoval přes zajistné smlouvy podmínky pojištění, ale toto se v posledních letech čím dál tím více uvolňovalo. Nicméně poslední obnova znamenala po letech opět návrat k tomu, že zajistitelé se snaží ovlivňovat podmínky a výluky pojištění.

Na rozdíl od například USA, kde bylo problém zajistné smlouvy vůbec obnovit, nehledě na cenu, v České republice zajistná ochrana pojišťoven byla obnovena i pro rok 2023. Ale oproti předchozím rokům docházelo k výraznějším tlakům na nárůst cen a také na nárůst retencí zajistných smluv. Tento postoj zajistitelů odrážel již zmiňovanou rostoucí škodovost předchozích let, nejistotu ohledně budoucího vývoje inflace a také nejistotu ohledně kapacity retro zajistných smluv zajistitelů.

K jakému průměrnému růstu zajistných sazeb u nás došlo a jak si obnova na českém trhu stojí ve srovnání s ostatními regiony, kde působíte?

V našem regionu se nárůst cen katastrofického zajištění pohyboval okolo 25 procent. Tento nárůst v sobě ovšem nezohledňuje přirozený vývoj portfolia pojišťovny a možný nárůst škodovosti z důvodu budoucí a současné inflace. Jedná se tedy čistě o nárůst marže zajistitele. Podobně na tom jsou i další evropské země, i když je samozřejmě velmi zjednodušené generalizovat. Každá země měla trochu jiný trend obnov, v závislosti na škodním průběhu a předchozí cenové hladině zajištění.

Do jaké míry přistoupily pojišťovny na českém trhu v důsledku jednání o obnovách zajištění ke změnám?

Tlak na navýšení retencí byl ze strany zajistitelů velmi citelný a velká část pojišťoven musela přistoupit na kompromisní řešení. Obdobná byla situace v případě bezplatných reinstatementů, které až na vzácné výjimky vymizely v celé Evropě. Na druhou stranu nedocházelo k poklesu limitů zajistného krytí. Naopak jsme pozorovali nárůsty, částečně z důvodu přirozeného růstu portfolií a částečně z důvodu inflace. Jak jsme již zmiňovali, globálně se zajistitelé snažili výrazně ovlivnit i výluky a pravidla primárního úpisu, ale v České republice tento trend nebyl tak výrazný. Nově definované výluky ze zajistného krytí se týkaly především nově sankcionovaných zemí – Ruska a Běloruska.

Jakým způsobem se charakter obnov lišil v závislosti na druhu pojištění a zajištění?

Z pohledu nárůstu cen byla situace bezesporu nejkritičtější v případě majetkového katastrofického zajištění. U ostatních druhů zajištění (např. odpovědnost z provozu motorových vozidel) docházelo také k nárůstům sazeb, ale v podstatně menším měřítku oproti katastrofickému zajištění. To souvisí již s výše zmiňovanou primární příčinou ke tvrdnutí zajistného trhu, která spočívala hlavně v neuspokojivých výsledcích majetkového zajištění.

Nakolik se na výsledné ceně podílí škodní průběh klienta, statistiky škod za relevantní trh a globální škodní vlivy a ekonomický fundament včetně úrokových sazeb apod.?

Škodní průběh klienta má významný dopad na cenu zajištění za každých okolností. V letošním roce se navíc přidal další globální faktor, kterým bylo tvrdnutí trhu, které před lednovými obnovami zintenzivnil hurikán Ian s odhadovanou pojištěnou škodou ve výši 50–55 miliard USD. Dalším, ovšem neméně významným faktorem byla rekordní inflace a velké nárůsty cen stavebních prací. A primárně na tvrdý trh a ekonomickou situaci v letošním roce doplatily i pojišťovny, které dlouhodobě vykazovaly dobré výsledky zajištění. A to samé platí i o druzích zajištění, které vykazuje za poslední roky výborné výsledky. To je například zajištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, kde došlo k nárůstu ceny pouze vlivem tvrdého trhu a očekávané inflace.

Jaký očekáváte vývoj kapacit zajišťoven do budoucna?

Při lednových obnovách zajistných smluv někteří tradiční hráči úplně opustili nebo výrazně redukovali svou participaci u některých segmentů zajištění v našem regionu. Významná nejistota ohledně nejenom podmínek a ceny zajištění, ale i zajistné kapacity při posledních obnovách byla také spojena s dostupností a cenou kapacity retro zajištění zajistitelů, což se samozřejmě promítlo do ceny a podmínek zajištění. Ale do budoucna již neočekáváme další pokles kapacit zajišťoven. Některé zajišťovny naopak začínají vidět současný trh jako příležitost k profitabilnímu růstu. Příkladem je zajišťovna Swiss Re, která 7. března oznámila transakci za 700 mil. USD, která Swiss Re umožní růst v následujících letech.

Očekáváte, že tvrdnutí zajistného trhu bude pokračovat i pro obnovu zajistného krytí na rok 2024?

Domníváme se, že k významné korekci cen už došlo při lednových obnovách. Nicméně není možné situaci zevšeobecňovat, bude záležet na vývoji škod globálně a také na vývoji jednotlivých portfolií a pojišťoven. Například současné katastrofické zemětřesení zvýší cenu zajištění v Turecku, ale na ceny v České republice by vliv mít nemělo.

Ing. Jan Liška, ACII, Aon

Byl zodpovědný za Aon business v Řecku a na Kypru. Poté měl 4 roky na starosti turecký trh. V současné době zodpovídá za český, bulharský a albánský trh. Od roku 2022 je člen představenstva Aon Central and Eastern Europe a.s.

 

Ohodnotit článek

100,00%

Další články autora

Bankopojištění budí pozornost regulátorů

Bankopojištění budí pozornost regulátorů

RNDr. Karel Veselý, Ph.D.

Porostou ceny zajištění?

Porostou ceny zajištění?

RNDr. Karel Veselý, Ph.D.

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!