Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Portál nehod: Konec roku je kritický pro chodce, zejména školáky

Doba čtení:

Doba čtení

6 min.

Přečteno:

Přečteno

124x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

0

12. 03. 2024

6 min.

0

0

Dopravní nehody, ve kterých jsou zúčastněni chodci, jsou jedním z nejvíce rizikových druhů nehod z pohledu zranění. Od roku 2010 do roku 2022 na českých komunikacích došlo k více než 44 500 nehodám, což znamená v průměru téměř 3 500 nehod ročně.

Absolutní počet nehod se do roku 2019 pohyboval okolo 3 650 nehod ročně, avšak vlivem pandemie v roce 2020 a 2021 klesl tento počet přibližně o 1 000 nehod. V posledních 2 letech však dochází opět k růstu. Statisticky pak k nejvíce nehodám s chodci dochází koncem roku (graf č. 1), konkrétně od října do prosince. Celkový počet nehod v těchto měsících tvoří téměř třetinu ze všech nehod s chodci, přičemž podíl na celkové nehodovosti je v listopadu a prosinci přes 4,6 %. Vysoký podíl na celkové nehodovosti je patrný také v lednu (4,4 %). Z dat tedy vyplývá, že zvýšená nehodovost s chodci je patrná v zimních měsících, respektive v období se sníženou viditelností. 

 Při analýze byl využit i tzv. textminingový modul, což je nástroj na vytěžení dat z textových popisů nehodových dějů. Výsledný datový set byl tedy doplněn nehodami, které se v označených nehodách s chodci nevyskytovaly, ale v popisu nehody byla skutečnost srážky s chodcem zaznamenána.

 

Při pohledu na věkovou strukturu zúčastněných chodců je patrný vysoký podíl dětí. Konkrétně děti ve věku do 14 let (včetně) se účastnily 21 % všech nehod s chodci. Ještě mnohem výraznější podíl je pak znatelný při rozdělení chodců dle zavinění (graf č. 2). Zatímco u nehod nezaviněných chodci je rozložení dle věku relativně rovnoměrné a není žádná věková skupina nijak výrazně odlišná, tak u nehod zaviněných chodcem je pachatelem dítě ve věku do 14 let ve 34,6 % případů. Tedy více jak třetinu nehod ze všech nehod, které zaviní chodec, mají na svědomí děti do 14 let. 

S věkem chodců pak úzce souvisí i rozložení nehod v čase. U dětí je značně zvýšená nehodovost kolem 7. hodiny ráno, tedy v čase, kdy cestují do škol (v období letních prázdnin ranní nehodovost úplně zmizí). Nejvíce kritický je tento čas právě v zimních měsících, kdy například v lednu je podíl nehod kolem 7. hodiny téměř 20 % (pro srovnání v květnu je to pouze 11 %). Odpoledne k nejvíce nehodám dochází od 14. do 16. hodiny. U dospělých chodců (25–59 let) na rozdíl od dětí nejsou v průběhu roku patrné výrazné nárůsty nehodovosti v určité hodiny, ale výjimkou jsou právě zmiňované zimní měsíce, kde dochází ke znatelnému nárůstu počtu nehod ráno (kolem 6. hodiny), ale ještě více večer (kolem 17. hodiny). Od listopadu do ledna je podíl nehod kolem 17. hodiny téměř 14 %, což v porovnání se zbytkem roku je přibližně dvojnásobek. Tím je z dat potvrzena souvislost mezi počtem nehod s chodci a sníženou viditelností spojenou s pozdějším východem a dřívějším západem slunce v tomto ročním období bez ohledu na věkové kategorie chodců. 

Co se týče obecných příčin nehod s chodci, tak je nejprve vhodné nehody rozdělit podle zavinění. Jednou částí jsou nehody nezaviněné řidičem, kterých je přibližně třetina. Tyto nehody vznikají na základě nečekaného vstupu chodce do vozovky v nesprávnou chvíli nebo v místě,které k tomu není určené. Ve zbylých nehodách je viníkem řidič, který nejčastěji nedal přednost (42,2 %) nebo udělal jinou chybu ve způsobu své jízdy (43,9 %), nejčastěji to je konkrétně nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu, nevěnování se řízení vozidla a nesprávné otáčení nebo couvání.

Nejrizikovější místa v České republice, kde dochází k nehodám (nejen s chodci), je možné pozorovat na Portálu nehod (www.portalnehod.cz). Nehodový portál pomocí interaktivních map upozorňuje na riziková místa, kde se za posledních 24 měsíců stalo nejvíce nehod. Riziková místa jsou vypočítaná pomocí shlukové analýzy, která sdružuje nehody s podobnými vlastnostmi do shluků. Kromě nehodovosti se zvěří je zde možné si zobrazit i riziková místa z důvodu nepřiměřené rychlosti, předjíždění nebo nehod cyklistů. Samozřejmě je zde i obecná vrstva nejrizikovějších míst, která se týká všech nehod bez rozdílu příčin nebo dopravního prostředku.

 

V čem jsou nehody s chodci závažné, je rozsah zranění, ke kterým při nich dochází (graf č. 3). Až 70,6 % nehod končí lehkým zraněním, u téměř 17 % nehod dojde k těžkému zranění, a dokonce u 3,6 % nehod dojde k úmrtí. Pouze necelých 9 % nehod se obejde bez zranění osob. Při vztažení na celkovou nehodovost vyplývá, že na všech nehodách s lehkým zraněním se nehody s chodci podílí 13,8 %, na těžkých zraněních dokonce 24,7 % a v případě nehod s úmrtím je to 20,9 %.

Rozdíly v míře zranění jsou patrné i při rozdělení chodců dle zavinění nehod (graf č. 4). Riziko těžkého zranění u nehody nezaviněné chodcem (20,6 % nehod) je téměř dvojnásobné oproti nehodám, při kterých je chodec pachatelem (12 % nehod). Podíl smrtelných nehod je pak 2,5krát vyšší u nehod nezaviněných chodcem (4,6 % nehod) než u nehod zaviněných (1,76 %). U zaviněných nehod chodcem je naopak vyšší podíl nehod s lehkým zraněním. 

 

Další články autora

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!