Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Zájem o práci v pojišťovnictví mírně poklesl

Doba čtení:

Doba čtení

4 min.

Přečteno:

Přečteno

176x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

0

15. 03. 2024

4 min.

0

0

Štítky:

Pojišťovny jsou lákavým zaměstnavatelem pro zhruba 2 miliony osob. Jak veřejnost vnímá sektor pojišťovnictví, jaká je důvěra v pojišťovnictví a zda jsou pojišťovny atraktivním zaměstnavatelem, každoročně hodnotí výzkum agentury SC&C, která jej realizuje pro ČAP již od roku 2018. Prostřednictvím tohoto příspěvku bychom rádi přiblížili právě pohled Čechů na pojišťovny v roli zaměstnavatele.

Již několik let je v ČR velmi nízká nezaměstnanost a pro jednotlivé obory a firmy je proto velmi důležité, jak jsou vnímané na trhu práce svými současnými, ale také potenciálními zaměstnanci nebo spolupracovníky. V případě pojišťoven můžeme říci, že jsou lákavým zaměstnavatelem pro 25 % dospělé populace (to jsou zhruba 2 miliony osob), ale to platí pouze v případě standardního zaměstnaneckého poměru. Pokud budeme zjišťovat zájem o externí spolupráci s pojišťovnou, tak se počet zájemců sníží na 10 %.

Typický uchazeč

Je zajímavé se podívat, jak bude vypadat typický zájemce o zaměstnanecké místo: s vyšší pravděpodobností to bude žena (jejich zájem dosahuje 30 %, zatímco u mužů jen 23 %), bude to spíše mladší generace do 49 let a s velkou pravděpodobností bude mít minimálně maturitu. Zájemce také spíše nalezneme ve skupině mladých rodičů, kteří mají děti do 10 let, a také častěji v českých než moravských regionech (včetně Prahy). Výrazná negace zaměstnání v pojišťovně je patrná u třetiny populace, častěji u mužů a lidí ve věku 50+ let, svou roli zde hraje také vzdělání – pokud člověk nemá ani maturitu, tak častěji o zaměstnání v pojišťovně nejeví zájem. Pokud jde o regionální rozdíly, tak nejvyšší míra negace je na Moravě, nejnižší v Praze.

Proti tomu zájemce o volnou spolupráci s pojišťovnou může být muž i žena, ale určitě mladší generace do 35 let, lidé, kteří ještě nemají rodinu anebo naopak mají malé děti, ale také ti, kteří žijí single. Méně bude těchto zájemců v Praze, více v ostatních regionech bez ohledu na Čechy nebo Moravu. Velmi negativní vztah k této práci najdeme u generace ve věku 50+ let, častěji u lidí s VŠ, ale obecně se jí budou vyhýbat dvě třetiny populace.

Protože všichni velcí zaměstnavatelé se zabývají svou „popularitou“ mezi mladými lidmi do 35 let, kam řadíme také absolventy středních i vysokých škol, je třeba porovnat, zda se v případě pojišťoven jedná o pozitivní vztah, nebo ne. Můžeme konstatovat, že zájem o zaměstnanecké místo v pojišťovně deklaruje více než třetina mladé generace do 35 let (36 %). Také možnost externí spolupráce s pojišťovnou by mohlo zvažovat až 12 % mladých lidí, na druhou stranu 30 % vyslovilo jednoznačný nezájem o takový typ práce.

Vývoj v čase

Protože výzkum realizujeme od roku 2018, tak můžeme konstatovat, že zájem o práci v pojišťovně se zvýšil v roce 2020 a „kulminoval“ v roce 2021, tj. v době pandemie. V letošním roce došlo k velmi mírnému poklesu a je zatím nejisté, zda pokles bude v dalších letech pokračovat, nebo se hodnoty ustálí, nebo dokonce ještě více porostou, protože situace ve společnosti není úplně jednoduchá, lidé jsou velmi senzitivní a v případě zaměstnání budou hledat jistoty a stabilitu, které mohou poskytovat právě finanční instituce.

Důvěra v poradce

Výrazně nižší ochota nebo zájem o práci externího poradce pojišťovny určitě souvisí s mírou důvěry v nezávislé poradce, kteří se na trhu pohybují. V letošním roce jsme se pokusili tuto důvěru změřit a v průměru jsme získali 44 bodů ze 100 možných (0 = naprosto nedůvěřuji, 100 = naprosto důvěřuji). Toto číslo je tedy výrazně nižší, než je důvěra v celý pojišťovnický obor (ten dosahuje 64 bodů ze 100 a je velmi stabilní). 

Důvěryhodnost celého oboru

Důvěryhodnost celého oboru je velmi podstatnou složkou celkového image a skládá se z pohledu klientů ze tří zásadních částí: z obecné důvěry v celý obor, z důvěry v jednotlivé pojistné produkty a následně také z důvěry v poradce. A právě poradci jsou hodnoceni více negativně než jednotlivé produkty nebo celý obor a tím ve výsledku celkovou důvěryhodnost snižují. V současné době dosahuje celková důvěryhodnost hodnoty 63 bodů ze sta. Pokud by poradci byli pro klienty stejně důvěryhodní jako produkty, které nabízejí, tak by výsledek mohl přesáhnout 65 bodů.

Výzkum: Vnímání pojišťovnictví 2023

Výzkum zákazníků českého pojišťovnického trhu je dlouhodobý projekt, který se začal realizovat už v roce 2018. V současné době má výzkum dvě zásadní části, kdy první se soustředí na dlouhodobé trendy a zahrnuje důvěru v pojišťovnictví, využívání různých typů pojištění zákazníky, spokojenost s pojišťovnami apod. Druhá část je každý rok věnována aktuálním otázkám, které se týkají specifických témat pro daný rok.

Výzkum je zaměřený na zákazníky pojišťoven, tzn. že každý respondent musí mít sjednaný alespoň jeden produkt u některé z českých pojišťoven. Zákazníci jsou občané ČR starší 18 let, výběr je reprezentativní z hlediska základní demografické charakteristiky jako pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost obce. Respondenti jsou osloveni e-mailem nebo telefonicky, aby se výzkumu účastnili, a dotazník vyplňují sami elektronicky. Průměrná délka vyplňování dotazníku je zhruba 30 minut. Výzkum pravidelně probíhá na jaře, v roce 2023 byl realizován 17.–22. března. Celkový počet respondentů v roce 2023 byl 1 026 respondentů, v minulých letech byly počty respondentů obdobné.

Ohodnotit článek

0

Štítky:

Další články autora

Zájem o práci v pojišťovnictví mírně poklesl

Zájem o práci v pojišťovnictví mírně poklesl

Mgr. Jana Hamanová

Výzkum ČAP: Jaká je image pojišťovnictví?

Výzkum ČAP: Jaká je image pojišťovnictví?

Mgr. Jana Hamanová

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!