Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

14 000 podezřelých pojistných událostí

Doba čtení:

Doba čtení

11 min.

Přečteno:

Přečteno

609x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

0

05. 05. 2023

11 min.

0

0

Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřily v roce 2022 celkem 13 820 podezřelých pojistných událostí (meziročně o 21 % více), ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,423 mld. Kč (meziroční růst o 173 mil. Kč, resp. o 14 %).

Průměrná výše uchráněného případu prokázaného pojistného podvodu aktuálně dosahuje téměř 231 tis. Kč, a přestože se jedná o další mírnou korekci proti rekordní hodnotě roku 2020, tak stále platí, že v dlouhodobém trendu průměrná odhalená výše pojistného podvodu významně narostla, jak ukazuje graf 1.

Objem odhalené výše pojistných podvodů se do roku 2015 zdvojnásobil a následně stabilizoval. Namísto odhalených 624 mil. Kč za rok 2010 pojišťovny díky stále sofistikovanějším postupům odhalí ročně pojistné podvody v posledních sedmi letech za 1,1 mld. Kč až 1,4 mld. Kč. Po dílčím poklesu mezi léty 2018 a 2019 platí, že od roku 2019 objem odhalených podvodů vždy stabilně meziročně roste.

Podvody u pojištění vozidel a osob klesají

V oblasti pojištění majetku a odpovědnosti vycházel v předchozích letech počet šetřených případů stabilně kolem 2 500 případů ročně, nicméně v roce 2020 narostl téměř na 3000 případů a k další eskalaci na 3 600 případů došlo v roce 2021. V roce 2022 došlo k dalšímu nárůstu až téměř na 4 tisíce případů. Podobně je to i u pojištění vozidel, kde pojišťovny v letech 2018 a 2019 prověřovaly cca 4 000 případů, v roce 2020 došlo k růstu prověřených kauz téměř na 4 700 a další významný růst na hodnotu přes 5 700 prověřených případů nastal v roce 2021 a v roce 2022 došlo k dalšímu růstu na cca 6 600 prověřených podezřelých pojistných událostí.

Nadpoloviční část (55 %) z celkové prokázané částky pojistného podvodu připadá v roce 2022 na odvětví pojištění majetku a odpovědnosti, kde pojistitelé uchránili 788 mil. Kč (v roce 2021 se jednalo o 840 mil. Kč). Dále 31 % celého objemu připadá na pojištění vozidel (jedná se o 434 mil. Kč odhalených podvodů v roce 2022, přičemž v roce 2021 se jednalo pouze o 279 mil. Kč). Zbylých 14 % celkové částky odhalených pojistných podvodů nastává v pojištění osob, kde se jedná o 200 mil. Kč, což proti roku 2021 se 130 mil. Kč představuje významný nárůst.

Objem odhalených pojistných podvodů tak narostl v pojištění osob i pojištění vozidel, shodou okolností v obou segmentech meziročně cca
o 55 %. V případě pojištění majetku a odpovědnosti přes pokračující nárůst prověřovaných a odhalených pojistných podvodů došlo k poklesu celkového odhaleného objemu, s čímž souvisí pokles průměrné výše jednoho prokázaného případu z 493 tis. Kč v roce 2021 na 391 tis. Kč v roce 2022. V případě pojištění vozidel dochází k meziročnímu nárůstu průměrné výše odhaleného pojistného podvodu o vysokých 32 % ze 116 tis. Kč na 153 tis. Kč, když meziročně pojišťovny dokázaly navýšit počet odhalených podvodů z 2401 na 2833, tj. o 18 %, a jejich objem se navýšil dokonce o 56 % z 279 mil. Kč na 434 mil. Kč.

Rostoucí počet i objem odhalených případů v klíčových segmentech pojištění ukazují, že pojistitelé disponují vhodnými nástroji k efektivnímu odhalování podezřelých okolností, ke kterým dále přispívá rozvoj související datové výměny mezi pojišťovnami týkající se právě oblasti pojištění vozidel a pojištění osob.

Výsledky roku 2022 tak nijak neukazují, že by počet šetřených odhalených podvodů jakkoliv klesal, trend je bohužel spíše opačný a riziko pro další nárůst představuje zhoršená ekonomická situace do budoucna.

ČAP a odhalování pojistného podvodu

Česká asociace pojišťoven a pojišťovny vyvíjejí maximální úsilí včetně vývoje a zdokonalování systémů na odhalování pojistných podvodů z důvodu prevence a odhalování tohoto protiprávního jednání. „Asociace za tímto účelem vyvinula, provozuje a dále rozvíjí systémy pro automatizovanou výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO I  a SVIPO II), do kterých se zapojila většina komerčních pojišťoven působících na českém pojistném trhu bez ohledu na jejich členství v asociaci.

Systém SVIPO II je automatizovaný informační systém poskytující pojišťovnám podporu v boji proti pojistnému podvodu v oblasti pojištění osob, konkrétně životního a úrazového pojištění. Tento systém zajišťuje podporu jak v rovině prevenční, tak v rovině detekční a navazuje na systém SVIPO I. Ten slouží pro detekci protiprávního jednání v oblasti motorových vozidel, kde dokáže rozpoznat podezřelé pojistné události, u nichž by se mohlo jednat o protiprávní jednání.

Trestným činem už 20 let

Pojistný podvod je trestným činem namířeným proti majetku a do trestního zákona se dostal s účinností od 1. ledna 1998. Provedená novela tehdy vyslyšela volání pojistitelů po důslednější možnosti postihu pojistných podvodů, která by odpovídala běžné trestní praxi ve státech Evropské unie, kde již byl pojistný podvod předmětem přísného trestního postihu. Legislativní úprava zároveň reagovala na negativní trendy ve vývoji kriminality, vzrůstající vysokou odbornost pachatelů a současně na aplikační problémy.

Pojišťovny jsou díky vzájemné spolupráci, výměně informací a také sofistikovaným nástrojům schopny velice efektivně pojistné podvody odhalovat. Je důležité si uvědomit, že pojišťovna chce zajistit, aby se finanční prostředky nedostaly do rukou podvodníkům, ale poctivým klientům. Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání nebo změně pojistné smlouvy uvede nepravdivé, hrubě zkreslené informace nebo zamlčí důležité údaje. Za účelové, podvodné jednání lze označit i takové jednání, které by vedlo k úmyslnému navyšování vzniklé škody. Toto protiprávní jednání může být kvalifikováno jako trestný čin, za jehož spáchání lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí 2 až 10 let nebo zákaz činnosti, propadnutí věci anebo peněžitý trest.

Anketa: Očekáváte navýšení pokusů o pojistný podvod?

Za Generali Českou pojišťovnu odpovídá Petr Kafka, senior manažer útvaru vyšetřování:

S ohledem na aktuální ekonomickou situaci, kdy inflace dosahuje dvouciferných hodnot a ekonomická situace se pro mnohé stává neúnosnou, lze předpokládat nárůst pokusů hlášení škod v úmyslu získat neoprávněnou výplatu pojistného plnění. Zároveň je možné očekávat i účelové navyšování rozsahu způsobených škod, které mají jinak reálný základ, ale poškozený „uměle“ škodu navyšuje.

Za této situace bude z naší strany potřeba věnovat daleko více pozornosti veškerým datům a informacím získaným při hlášení škodních událostí a ty pečlivě vyhodnocovat za pomoci veškerých dostupných analytických nástrojů. V tomto ohledu jsou – vedle našich detektivů a expertů – například umělá inteligence či strojové učení velmi nápomocná a mimořádně efektivní řešení.

Za Allianz odpovídá Robert Chrenka, manažer operačních rizik:

I letos očekáváme pokračování trendu z loňského roku, kdy (v porovnání s předchozími lety) rostl počet škodních událostí s účelovým jednáním ze strany pojištěného, poškozeného a dalších zúčastněných subjektů. Jedním z faktorů je i zhoršená ekonomická situace spojená s rostoucí inflací a zvyšujícími se životními náklady.

Za UNIQA odpovídá Ivana Glombová, fraud management manager:

Trend rostoucího počtu sporných pojistných událostí trvá už od roku 2021 a za minulý rok registrujeme v UNIQA o dvě třetiny více nových případů než v roce předchozím. Aktuálně neočekáváme, že by se měl tento trend v letošním roce změnit, spíše naopak. Zhoršená ekonomická situace implikuje mimo standardních druhů podvodů více takzvaných příležitostných pojistných podvodů ze strany těch, kteří jsou jinak poctiví. Znamená to, že v současné situaci i menší částka je dostatečně atraktivní i přes potenciální konfrontaci se zákonem. Pro útvar šetření nestandardních škod UNIQA to znamená vyšší objem práce na řadě drobnějších kauz. Proto je třeba se zaměřovat na moderní technologie a využívat je jak při vstupu do pojištění, tak v čase pojistné události. Klíčem je „znát svého klienta“ a umět zmapovat jeho chování u pojistitele i na pojistném trhu.

Za ČPP odpovídá Dita Němečková, vedoucí odboru vyšetřování a prevence:

Za první dva měsíce letošního roku naši vyšetřovatelé řešili téměř dvakrát více podezřelých pojistných událostí než za shodné období roku 2022. Zda bude mít současná ekonomická situace vliv na poctivost lidí při uplatňování pojistných událostí a zvyšující se trend prováděných šetření bude i nadále pokračovat, zjistíme během následujících měsíců. Veřejnost však průběžně informujeme o důsledcích pojistných podvodů. Pachatelé si totiž často neuvědomují, že se svým jednáním vystavují trestnímu stíhání.

 

Ohodnotit článek

0

Další články autora

Povinné ručení zůstává pod tlakem vysoké škodní inflace

Povinné ručení zůstává pod tlakem vysoké škodní inflace

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Hlásit, či nehlásit nehodu policii?

Hlásit, či nehlásit nehodu policii?

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Požáry v Česku: Až 1,2 mld. Kč nepojištěných škod  v roce 2021

Požáry v Česku: Až 1,2 mld. Kč nepojištěných škod v roce 2021

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Risk INDEX: Jaké byly škody v roce 2022?

Risk INDEX: Jaké byly škody v roce 2022?

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!