Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

25 let škod z přírodních katastrof

Doba čtení:

Doba čtení

3 min.

Přečteno:

Přečteno

541x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

100,00%

01. 10. 2022

3 min.

100%

0

ČAP již 25 let sleduje a informuje o objemu pojištěných škod spojených s výskytem ničivých řádění přírodních živlů. V tomto příspěvku se zaměříme na srovnání obvyklého nominálního pohledu na výši škod z přírodních katastrof se situací, kdy výši škod z konkrétního ročníku srovnáme vždy na stejnou cenovou úroveň, konkrétně k situaci 1. 1. 2022, tj. ještě bez vlivu velmi eskalující inflace, které jsme svědky v roce 2022.

V podmínkách České republiky mezi nejčastější přírodní živly patří povodně, nicméně zejména v poslední době vyššího zastoupení dosahují i škody z vichřic. Pozn.: Příspěvek na téma vyčíslení jednotlivých typů škod (povodeň, tíha sněhu, vichřice a krupobití) včetně aktualizace tzv. risk indexu byl publikován v Pojistném obzoru č. 1/2022.

Historický přehled objemu nejzávažnějších NAT CAT škod

Historicky nejstarší vyčíslení objemu pojištěných škod z přírodních katastrof je v rámci ČAP k dispozici z roku 1997, kdy ničivé povodně, které postihly rozsáhlou část Moravy, způsobily pojištěné škody (v tehdejších cenách) za 10 mld. Kč. Další, ještě ničivější vyčíslenou NAT CAT událost představují ničivé povodně, které v roce 2002 postihly velkou část území Čech v celkové výši 36,7 mld. Kč.

Tyto dvě události zůstanou v přehledu nejničivějších NAT CAT událostí na prvních dvou příčkách i při zohlednění nastalé inflace od roku vzniku do konce roku 2021. V cenách konce roku 2021 dosahuje pojištěná výše škod z povodní roku 1997 (kdy jsme letos připomínali 25. výročí této události) částky 20,4 mld. Kč a u povodní roku 2002 (letos 20. výročí) se jedná dokonce o 56,1 mld. Kč.

Přehled nejzávažnějších NAT CAT událostí, kde probíhal z důvodu poptávky po informování veřejnosti mimořádný sběr dat, ukazuje tabulka 1, kde ale vůči standardnímu nominálnímu pohledu na celkovou výši škody došlo ke srovnání jejich výše vůči srovnatelné cenové hladině konce roku 2021.

Vidíme, že z tohoto pohledu nedochází ke změně pořadí na prvních šesti místech, nicméně vlivem zohlednění rozdílné cenové hladiny v jednotlivých letech se již pořadí na dalších místech (zpravidla jen) částečně liší.

Časová řada celkového objemu NAT CAT škod

Další datový zdroj představují agregované informace o celkové výši škod z pojištění majetku zahrnující živelní rizika povodní, tíhy sněhu, vichřice a krupobití. Ty se od roku 2006, nejprve ročně a následně od roku 2011 i kvartálně, sbírají a vyhodnocují bez ohledu na skutečnost, zda vznikla konkrétní událost, kde vhledem k jejímu výjimečnému rozsahu dochází k mimořádnému vyčíslení této samotné události.

Tento přehled včetně jeho srovnání s vybranými mimořádně sledovanými událostmi ukazuje tabulka 2.

V některých letech dochází k situaci, že mimořádná NAT CAT událost pokrývá rozhodující rozsah celého objemu škod z přírodních katastrof tohoto ročníku. To platilo např. pro situaci škod související s povodněmi v roce 2013. Tento pohled na inflačně adjustované škody ukazuje také graf 1, který celkový objem NAT CAT škod dělí na „standardní skupinu“, která se nevyskytovala v žádném mimořádném sběru dat, a dále pak na ty specificky sledované z důvodu jejich mimořádné závažnosti i způsobených následků.

Z tohoto grafu inflačně adjustovaných škod vyplývá, že u většiny ročníků se pohybuje standardní výše škod kolem hladiny 2 mld. Kč a významné výjimky s výrazně nižšími počty standardního rozsahu NAT CAT škod představují pouze ročníky
- 2013 (rok druhých nejzávažnějších povodní na území Čech),
- 2016 (rok s celkově nižším úhrnem NAT CAT škod),
- 2021 (který byl ale naopak významně negativně ovlivněný tornádem na jižní Moravě a souvisejícími škodami z extrémních srážek, krupobití a dalších vichřic, které nastaly v období od června do července).

Podíváme-li se ale blíže na události sledované v tabulce mimořádných škod na začátku tohoto článku, tak uvidíme, že v těchto letech, 2013, 2016 a 2021, figurují ve sledovaných mimořádných událostech také souhrny následků živlů za delší období, jež by nesplňovaly vždy definici jedné události, konkrétně se jedná o:
- letní bouře od července do srpna 2013 v úhrnu škod v cenách na počátku roku 2021 v celkové výši 1,85 mld. Kč,
- sérii událostí (bouře, krupobití, lokální povodně) od května do června 2016 v celkové výši 1,4 mld. Kč,
- související škody sledované v rámci sběru dat z tornáda, které nastaly ve sledovaném období přelomu června a července, nicméně zahrnují škody na větším území i v delším časovém rozsahu.

Jestliže bychom tyto tři mimořádně sbírané série agregovaných událostí nezahrnovali do mimořádných sběrů, pak by se objem standardních NAT CAT škod v cenách roku 2021 výrazně stabilizoval, viz graf 2, a platí, že jeho roční dlouhodobý průměr dosahuje 2,1 mld. Kč a nejvyšších hodnot 3,1 mld. Kč bylo dosaženo v roce 2010 a 2021, naopak minimálních hodnot kolem 1,5 mld. Kč v letech 2006, 2015 a 2018.

Jestliže do celkového přehledu objemu NAT CAT škod přidáme i obě povodně v roce 1997 a 2002 (bez dalších standardních událostí, které v té době také vznikaly), dostáváme následující přehled, viz graf 3, kde povodně v letech 1997 a 2022 představují stále dominantní události v celkových ročních přehledech.

Ohodnotit článek

100,00%

Další články autora

Povinné ručení zůstává pod tlakem vysoké škodní inflace

Povinné ručení zůstává pod tlakem vysoké škodní inflace

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Hlásit, či nehlásit nehodu policii?

Hlásit, či nehlásit nehodu policii?

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Požáry v Česku: Až 1,2 mld. Kč nepojištěných škod  v roce 2021

Požáry v Česku: Až 1,2 mld. Kč nepojištěných škod v roce 2021

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Risk INDEX: Jaké byly škody v roce 2022?

Risk INDEX: Jaké byly škody v roce 2022?

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!