Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Anketa generálních ředitelů: Jak vidíte pojišťovnictví za dalších 30 let?

Doba čtení:

Doba čtení

10 min.

Přečteno:

Přečteno

312x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

0

15. 03. 2024

10 min.

0

0

Zeptali jsme se vybraných šéfů pojišťoven, jak vidí budoucnost českého pojišťovnictví.

Roman Juráš, generální ředitel a předseda představenstva Generali České pojišťovny

Vize pojišťovnictví v  budoucnosti je doslova plná možností. Hlavní roli budou hrát technologický pokrok společně s digitalizací. Díky tomu se dá očekávat, že pojišťovnictví se ještě více než kdy jindy bude zaměřovat na personalizované a přímé služby pro klienty. Věřím navíc v to, že své pevné místo v budoucnosti mají naši pojišťovací poradci, kteří právě díky technologiím budou přinášet lidem mimořádně zajímavá řešení. 

Jednou z hlavních výzev v následujících třech dekádách bude využití dat a s tím související analýzy velkého množství informací pro lepší pochopení rizik i potřeb klientů. Přetavit je tak do přesnějšího a ještě více na míru přizpůsobeného pojištění představuje logický krok. 

Provázet nás bude také umělá inteligence, jejíž rolí bude automatizovat veškeré myslitelné procesy v pojišťovně. Výsledek? Obrovské zrychlení v komunikaci, ale i službách – stačí si představit zpracování podkladů od klientů v případě řešení škod. Efektivita, bezchybnost a rychlost budou na špičkové úrovni. 

Zcela jistě se objeví nové druhy pojištění, které budou reagovat na měnící se svět kolem nás – ať už se bavíme o autonomních vozidlech, kybernetických rizicích, či klimatických změnách.

Pavel Wiesner, předseda představenstva ČPP

Co se týče konkrétně ČPP, tak pevně věřím, že budeme v nadcházejících letech i nadále úspěšnou společností, která svými produkty a službami dokáže potěšit i ty nejnáročnější klienty. Co se týče pojišťovnictví obecně, tak musím říct, že jedinou konstantou v našem oboru je změna. Proto budoucnost vidím především v zapojování moderních technologií a zlepšování proklientských služeb od rychlé likvidace až po nadstandardní asistenční služby. Ostatně trend zájmu o asistenční služby vidíme již dnes. Budoucnost bude patřit například i úpravám životního pojištění, tak aby lidé, kteří se dožívají stále vyššího věku, měli zajištěnou kvalitní péči i  ve stáří. Dívat se 30 let do budoucnosti je však velmi dlouhý horizont, využil jsem proto také vhled naší firemní AI. Kromě bodů, ve kterých se mnou AI souhlasila, ještě doplnila, že se pojišťovny budou muset vypořádat s tématy, jako je udržitelnost, kyberbezpečnost a  integrace internetu věcí pro pokročilé monitorování a prevenci pojistných událostí. Nelze jinak než souhlasit.

Yoram Schwarz, generální ředitel NN Životní pojišťovny

Jsme uprostřed velké technologické transformace, která bude mít dopad na pojišťovnictví. V NN jsme se už do vnitřní proměny pustili a zvláště sleduji dvě témata: jednoduchost a dlouhověkost. Zaprvé, s tím, jak se mění nákupní chování, se bude vyvíjet i distribuce. Rozhodovat bude snadná dostupnost a srozumitelnost, ale i návaznost na další služby. Za druhé, prodlužující se délka života je skvělou zprávou pro člověka, ale novou realitou pro stát. Vláda už začíná deklarovat, že se lidé budou muset o své spokojené stáří více starat sami. 

Jednoduchost a intuitivnost nám pomohou zůstat pro naše klienty relevantním partnerem, který jim umožní převzít odpovědnost. Další podmínkou je zlepšování našeho napojení na distribuční partnery a inovace produktů. Dobrým příkladem je pojištění dlouhodobé péče. Už v roce 2020 NN jako první na trhu představila pojištění, které řeší obávané riziko nesoběstačnosti. Pomáháme tak lidem zajistit se do budoucna na více úrovních. Od letoška toto pojištění podporuje i stát a my ho jako první umíme nabídnout.

Karel Waisser, předseda představenstva a generální ředitel Slavia pojišťovny

Za další tři desetiletí se zpřesní význam pojištění odpovědnosti. Detailní vymezení odpovědnostního pojištění u  autonomních vozidel a  dronů dnes ještě popsat nedokážeme. Všechny tyto dopravní prostředky jej ale budou muset mít a určitě se do té doby vyladí i definice toho, kdo konkrétně za takové pojištění bude odpovědný. 

Rovněž očekávám další prohloubení globalizace. Bude zajímavé sledovat, jaká míra svobody v takovém světě zůstane na straně klienta. Věřím, že počet nabídek a tím pádem i paleta produktů a služeb budou co největší.

Pojišťovnictví bude bezpochyby i nadále reagovat na nová rizika, v souvislosti se změnou klimatu, vznikem nových profesí, moderními technologiemi i digitalizací. Mnohem větší význam bude mít také pojištění kybernetických rizik, které je zatím stále ještě v plenkách. 

Jsem přesvědčený, že pojišťovnictví zůstane i za tři desítky let důležitým pilířem ekonomických jistot pro velké společnosti i běžné občany. Současně také věřím, že během této doby už společnost pochopí, jaké výhody a nadstandardní služby jí může přinést soukromé zdravotní pojištění, které bude dostupné většímu okruhu občanů.

Michal Řezníček, ředitel DIRECT pojišťovny:

Z mého pohledu svět a vývoj natolik zrychluje, že můžeme stěží odhadnout, co se bude dít za 5 let, natož za 30. Důležité je sledovat trendy toho, jak lidé žijí a chtějí žít, a umět na ně rychle reagovat. Nicméně je zjevné, že klíčová témata, která budou v  budoucnu akcelerovat, jsou umělá inteligence (AI), digitalizace, automatizace a internet věcí. Všechno jsou to z mého pohledu ale jen nástroje k tomu, jak dodat klientovi lepší produkty služby, a to přesně na míru dle jeho potřeb. 

Digitalizace se stane ještě výraznějším prvkem v pojišťovnictví. Už dnes vidíme, jak zásadně dokáže lidem usnadnit život, protože je díky ní spousta procesů rychlejších a jednodušších. Výzvou pak bude určitě to, kde končí digitalizace a začíná přidaná hodnota lidského kontaktu. 

Automatizace a AI budou hrát klíčovou roli v posuzování rizik. A nejen tam. Umělá inteligence dokáže velmi dobře pomáhat tam, kde to člověk neumí na 100 %. Čeká nás období velkého učení v tom, jak s AI zacházet, jak ji dobře a efektivně využívat směrem dovnitř i ven ke klientovi. 

Posun bude v personalizaci. Díky pokročilé analýze dat bude možné nabízet více personalizované pojistné produkty, které lépe odpovídají individuálním potřebám a rizikovým profilům klientů. Umíte si představit, že vám pojišťovna nabídne přesně to, co potřebujete vy? Žádná rizika, která jsou pro vás nerelevantní, ale pojištění skutečně na míru. 

Myslím si taky, že IoT (internet věcí) bude intenzivněji využíván k  monitorování a prevenci rizik v reálném čase. Čeká nás spousta zajímavé diskuze okolo chytrých aut, jak vůbec budeme přistupovat k pojištění, kdo za nehody ponese odpovědnost, jestli člověk, nebo auto. Moc se na to všechno těším.

Jiří Střelický, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Pojišťovny:

Pravděpodobnosti a prognózy jsou jádrem pojišťovnictví, nicméně 30 let je příliš daleko. Plnou digitalizaci a  nahrazení většiny rutinní práce umělou inteligencí je zbytečné zmiňovat. Klíčové je fungování společnosti, neboť pojištění je odrazem rizik z toho plynoucích. Trápit nás tak budou zcela jiná pojistná rizika spojená například s přírodními katastrofami. Jejich predikci ovlivní rozmach kvantových počítačů. Ty zároveň zpřesní diagnostiku zdravotních rizik a jejich případnou léčbu. Pojišťovny tak budou ryze technologickými firmami s  mimořádně velkými datovými toky. Pojistný sektor tak může převzít roli lídra v  technologických inovacích. Největší superpočítače mohou sloužit právě pojišťovnám k uchránění hodnoty díky včasné predikci například zmiňovaných přírodních katastrof či závažných nemocí. Vzhledem k náročnosti a sofistikovanosti těchto úkonů dojde k obrovské konsolidaci na trhu a zůstanou spíše desítky globálních hráčů. Díky tomu mohou pojišťovny patřit k nejatraktivnějším zaměstnavatelům přitahujícím nejlepší lidi.

Další články autora

Anketa generálních ředitelů: Jak vidíte pojišťovnictví za dalších 30 let?

Anketa generálních ředitelů: Jak vidíte pojišťovnictví za dalších 30 let?

Mgr. Monika Haidinger

5 let součástí evropského jednotného trhu

5 let součástí evropského jednotného trhu

Mgr. Monika Haidinger

Dobrý úmysl regulace se vytrácí

Dobrý úmysl regulace se vytrácí

Mgr. Monika Haidinger

Být „phygital“

Být „phygital“

Mgr. Monika Haidinger

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!