Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Dobrý úmysl regulace se vytrácí

Doba čtení:

Doba čtení

6 min.

Přečteno:

Přečteno

128x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

0

13. 03. 2024

6 min.

0

0

Podle Martina Laura z Kooperativy je stále složitější rozplétat pavučinu požadavků přicházejících z Evropské unie. Aktuálními výzvami jsou podle něj oblasti udržitelných financí a kybernetické bezpečnosti. Nejen na to, s jakými úkoly se nedávno vypořádala legislativní sekce ČAP, jíž je předsedou, jsme se zeptali v následujícím rozhovoru.

V čem spočívá práce právnické profese v pojišťovně? A kterých oblastí se dotýká?

Právní úsek pojišťovny musí zajistit komplexní právní služby. Prioritou je samozřejmě „core business“, kam patří oblast produktů, distribuce pojištění a dále procesy související s likvidací pojistných událostí. Nicméně významné jsou i další oblasti všeobecné právní podpory, korporátní právo, M&A, pracovní právo, hospodářská soutěž, nemovitosti. Obecně platí, že právník pojišťovny musí mít progresivní myšlení a musí být schopen reagovat na inovace a aktuální trendy. Další důležitou kompetencí je proklientský přístup a jednoznačná a srozumitelná komunikace.

Jaká témata aktuálně řešíte v legislativní sekci?

Celý letošní rok jsme intenzivně pracovali na novém zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Nový zákon implementuje příslušnou evropskou legislativu, ale i modernizuje a částečně digitalizuje celý systém pojištění odpovědnosti. Zároveň odstraní některé nedostatky, které se projevily za poslední roky fungování zákona v praxi. Pojišťovny měly díky výborné spolupráci s Ministerstvem financí šanci být u vzniku zákona už od samotného počátku, což byla samozřejmě velká výhoda, ale také to představovalo velikou časovou zátěž po všechny zúčastněné a toto téma zabralo i velkou část prostoru jednání legislativní sekce. Z dalších legislativních témat jsme hodně času věnovali připravovanému zákonu o hromadných žalobách, legislativnímu zakotvení daňového zvýhodnění pro produkty dlouhodobé péče nebo změně právního postavení flotilového pojištění v reakci na rozsudek Soudního dvora Evropské unie. Ale obsahem jednání legislativní sekce zdaleka není jen připravovaná legislativa, tento rok jsme se věnovali dvěma novým samoregulačním standardům, opakovaně se také věnujeme regulatorním požadavkům orgánů dohledu. Čím dál tím častěji také probíráme konkrétní právní otázky, se kterými přichází jednotliví členové z praxe svých pojišťoven. Samozřejmě vnímáme kontext současného evropského dění, proto se pravidelným tématem našich setkání stalo value for money. V neposlední řadě se snažíme stále více věnovat i ne zcela jednoduché otázce podpojištění. A velkou pozornost věnujeme také přípravě vzdělávání pro právníky i neprávníky pojišťoven, vybíráme vhodná témata pro školení a organizujeme každoroční dvoudenní seminář právníků pojišťoven, na kterém přednáší zástupci nejlepších advokátních a poradenských kanceláří.

Kdybyste měl zhodnotit spolupráci mezi pojišťovnami na půdě legislativní sekce, je podle Vás členům prospěšná?

Navážu na předchozí odpověď, protože právě diskusi o konkrétních právních otázkách, debaty o výkladu ustanovení relevantních zákonů a výměnu zkušeností, to vše samozřejmě při respektování pravidel hospodářské soutěže, vnímám jako velmi přínosnou a jedinečnou příležitost. Legislativní sekce dává podle mého názoru prostor k vyjádření skutečně všem zástupcům pojišťoven, kteří chtějí být aktivní. Zároveň je legislativní sekce pro mnohé z kolegů cenným zdrojem informací o vývoji evropské i české legislativy, které by v tak ucelené podobě jen obtížně získávali.

Sekce každoročně pořádá seminář právníků. V čem tato akce spočívá a co si z ní posluchači mohou odnést? Plánujete pro další rok nějaké změny? Už víte, jakým tématům se chcete věnovat?

Jedná se již o tradiční a ojedinělou akci, kdy se na dva dny na jedno místo sjedou právníci i likvidátoři ze všech pojišťoven, což už samo o sobě přináší skvělou příležitost pro formální, ale i neformální diskuse nad mnoha aktuálními tématy. Hlavní těžiště akce je samozřejmě v odborných přednáškách, které zajišťují opravdu špičkoví odborníci na daná témata. Letos jsme hlavní blok věnovali diskusnímu panelu o umělé inteligenci, což vzbudilo velký ohlas a zpětná vazba byla velmi pozitivní. Probírali jsme ale i aktuální legislativní témata jako hromadné žaloby a nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, evropské téma bylo zastoupeno evergreenem value for money, na likvidátory byla mířena přednáška věnovaná šetření pojistných událostí.

Už nyní plánujeme v podobném duchu příští ročník, a protože je vždy co vylepšovat, budeme se snažit udělat seminář pro účastníky ještě užitečnější. Pravděpodobně snížíme počet přednášek, což nám umožní jít u jednotlivých témat do větší hloubky a na druhou stranu nepřehltit posluchače. Rozhodně chceme zachovat technologickou přednášku na nějaké aktuální téma, rozhodně se budeme opět věnovat tématům s evropským přesahem, jako jsou VfM, POG a RIs, a určitě i velkému tématu dneška, kterým je podpojištění. Pokud jde o řečníky, částečně vsadíme na osvědčené „staré známé“, ale rádi bychom představili i některé nové tváře, jejichž pohled na témata, která řešíme, může být jiný a osvěžující. Samozřejmě nebude chybět ani přednáška určená primárně pro likvidátory.

Jak hodnotíte vývoj v oblasti regulace? Ubírá se podle Vás správným směrem?

Asi se shodneme na tom, že rozsah regulace, která na nás ve finančním sektoru dopadá, roste obrovským tempem. Vývoj v oblasti evropské a v návaznosti na to i naší vnitrostátní regulace, protože tyto dva proudy již v současné době nemá smysl oddělovat, jednoznačně směřuje k posilování ochrany spotřebitele. To je samozřejmě směr pochopitelný a pojišťovnami podporovaný, nicméně vždy jde o míru, rozumné nastavení a proveditelnost navrhovaných opatření. V tomto směru mám obavu, že někdy je regulace ve finální podobě tak komplikovaná, že se původně dobrý úmysl a účel trochu vytrácí. A někdy je vytvářena bez znalosti prostředí pojistného trhu a jeho fungování. Naším úkolem pak je zákonodárce na naše specifika včas upozornit a zasadit se o jejich zohlednění.

Jakou legislativní úpravu v ČR z poslední doby považujete za klíčovou pro pojistný trh? 

V roce 2023 to byl určitě nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který je především v oblasti digitalizace a online předávání dat pro celý trh obrovskou výzvou. Pro rok 2024 bude velkým tématem také nová regulace flotilového pojištění. 

Očekáváte v dohledné době z pohledu evropské legislativy nějaké výzvy? 

Celá evropská regulace je výzvou. Je totiž velmi propracovaná do detailů formou řady prováděcích nařízení. Snaha o komplexnost pak vytváří složitou pavučinu požadavků, které jsou obtížně pochopitelné a někdy i vzájemně protichůdné. Velký kus práce čeká všechny určitě při naplňování pravidel v oblasti udržitelných financí, které rostou exponenciálně. Nové požadavky, které na pojišťovny dopadnou, přicházejí i v oblasti kybernetické bezpečnosti s nařízením DORA. A samozřejmě budeme s napětím čekat, jaký bude osud retailové investiční strategie.

Z rukou ministra dopravy jste před nedávnem obdržel ocenění za svou činnost spojenou se založením platformy VIZE 0. Jaký je Váš pohled na ochranu účastníků silničního provozu v ČR?

Pokud se jedná o vážné následky dopravních nehod, řadí se Česká republika do té horší poloviny v rámci Evropské unie. Jednou z klíčových příčin tohoto stavu je, že projekty v rámci bezpečnosti silničního provozu nebyly donedávna správně koordinované. Proto jsme založili v roce 2018 platformu VIZE 0, která spojuje a koordinuje činnosti klíčových subjektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu, které mohou a chtějí přispět k významnému snížení počtu mrtvých na našich silnicích. Jedná se např. o Ministerstvo dopravy, Policii ČR, Českou kancelář pojistitelů s Českou asociací pojišťoven, Centrum dopravního výzkumu a dále pak celou řadu subjektů spolupracujících na jednotlivých programech. 

Problematiku bezpečnosti silničního provozu v rámci VIZE 0 chápeme komplexně. Naším cílem je realizovat nebo podpořit preventivní programy pro nejohroženější skupiny účastníků silničního provozu. Nepopírám, že vzor jsme si vzali ve Švédsku, kde podobná platforma působí již přes deset let. Pokud se nám podaří zabránit některým zbytečným nehodám, budeme spokojeni. A velkou výzvou je samozřejmě i snížit počet usmrcených na českých silnicích. Každý zachráněný život pro nás bude úspěch. 

Martin Laur

V pojišťovnictví pracuje od roku 1999, kdy nastoupil do České podnikatelské pojišťovny, do odboru pojištění odpovědnosti. V roce 2000 přestoupil do právního úseku pojišťovny Kooperativa, jehož se v roce 2009 stal ředitelem. Od roku 2016 do konce roku 2019 byl členem rozšířeného představenstva. K 1. 1. 2020 byl jmenován do představenstva pojišťovny Kooperativa, kdy převzal odpovědnost za proces likvidace pojistných událostí a další provozní činnosti. Martin Laur je také předsedou legislativní sekce České asociace pojišťoven (ČAP) a členem European Company Lawyers Association (ECLA). V roce 2018 se stal zakladatelem a ředitelem Platformy VIZE 0, která spojuje subjekty soukromého, veřejného a neziskového sektoru s cílem snížit počet mrtvých a vážně zraněných na českých silnicích. Ohodnotit článek

0

Další články autora

Anketa generálních ředitelů: Jak vidíte pojišťovnictví za dalších 30 let?

Anketa generálních ředitelů: Jak vidíte pojišťovnictví za dalších 30 let?

Mgr. Monika Haidinger

5 let součástí evropského jednotného trhu

5 let součástí evropského jednotného trhu

Mgr. Monika Haidinger

Dobrý úmysl regulace se vytrácí

Dobrý úmysl regulace se vytrácí

Mgr. Monika Haidinger

Být „phygital“

Být „phygital“

Mgr. Monika Haidinger

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!