Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Hannah Gurga: Jistoty uprostřed nejistoty spojené s brexitem

Doba čtení:

Doba čtení

6 min.

Přečteno:

Přečteno

101x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

0

01. 10. 2022

6 min.

0

0

Spojené království je už druhým rokem pro občany EU třetí zemí. V rozhovoru s Hannah Gurga, generální ředitelkou Asociace britských pojistitelů (ABI) se dotýkáme toho, jak se s brexitem vyrovnali pojistitelé ve Velké Británii a jaký vývoj v oblasti poskytování přeshraničních finančních služeb můžeme očekávat.

Spojené království ukončilo své členství v EU prostřednictvím postupného odchodu, který vyvrcholil konečným odchodem 31. prosince 2020. Co přesně znamenal brexit pro Asociaci britských pojistitelů?

Vzhledem k časovému období potřebnému k založení dceřiných společností v EU 27 a oddělení jejich pojistných smluv ve Spojeném království a v EU 27 prostřednictvím převodů podle části VII, jak ukládá britský zákon o finančních službách a trzích (FSMA), což může trvat až dva roky, ABI včas uznala, že naši členové musí být připraveni na scénář „bez dohody“, bez ekvivalence. S potěšením mohu říci, že naši členové v této věci rychle jednali, aby zajistili, že proces bude moci být dokončen v daném časovém rámci. Naši členové jsou tu proto, aby sloužili svým zákazníkům, a proto bylo zásadní, aby jejich zákazníci, ať už z EU 27, nebo ze Spojeného království, zažili bezproblémový a vysoce kvalitní zákaznický servis uprostřed nejistoty spojené s brexitem.

Naším úkolem bylo také identifikovat další potenciální problémy a spolupracovat s vládami a regulačními orgány, abychom se je pokusili vyřešit způsobem, který by byl co nejméně rušivý pro pojistníky, a také obecněji podpořit naše členy při přechodu. Řešené problémy zahrnovaly kontinuitu smluv pro klienty dlouhodobě spořící v EU, důsledky pro britské motoristy, kteří jezdí na kontinent (nejsou zvyklí na to, že potřebují zelenou kartu), a cestovní pojištění, když nyní Spojené království pravděpodobně nezůstane součástí EHIC, a také to, jak by řada předpisů mohla ovlivnit firmy a jejich klienty, když se Spojené království stane třetí zemí (např. GDPR).

Jak ovlivnilo vystoupení Spojeného království z EU přeshraniční poskytování pojišťovacích služeb?

Odvětví pojišťovnictví a dlouhodobého spoření věnovalo značné prostředky na přípravu na odchod Spojeného království z EU se zvláštním důrazem na další poskytování služeb a uspokojování potřeb svých zákazníků. Nejméně 35 firem založilo nové dceřiné společnosti v EU a v době konce přechodného období bylo ze Spojeného království do EU převedeno prostřednictvím složitého (a nákladného) procesu převodu podle části VII odhadem 29 milionů pojistných smluv nebo smluv o dlouhodobém spoření (v držení 36 různých firem).

Některé velké problémy přetrvávaly až do samého konce, především se točily kolem nejasností v několika členských státech EU ohledně toho, jaká opatření budou platit k 1. lednu 2021 pro poskytování služeb pojištěncům s britskými důchody, kteří odešli do důchodu do EU.

Lze podle Vašeho názoru očekávat postupné vzájemné otevírání trhu mezi Spojeným královstvím a EU, pokud jde o poskytování finančních služeb?

EU zůstává pro Spojené království jedním z nejdůležitějších trhů finančních služeb a naše trhy budou vždy propojeny. Soubor pravidel pro finanční služby ve Spojeném království byl vytvořen během desetiletí členství v EU. Náš výchozí bod je stejný, a i když může v průběhu času dojít k určitým odchylkám, je nepravděpodobné, že by se výrazně lišily – například Spojené království a EU procházejí samostatnými přezkumy Solventnosti II a diskutované otázky jsou do značné míry stejné.

Ve Spojeném království je povodněmi ohroženo značné množství nemovitostí. Pravděpodobně nejhorším škodám země čelila v roce 2015, nemluvě o povodních v roce 2022. Podobnou zkušenost jsme měli v Praze v roce 2002, kdy hlavní město zasáhla tisíciletá povodeň. Povodně jsou pro Českou republiku i Spojené království velkou výzvou. Jaké kroky podnikáte a jak spolupracuje ABI s vládou při hledání preventivních opatření?

Vzhledem ke stále častějším extrémním povětrnostním jevům hraje pojišťovnictví zásadní roli při pomoci společnosti přizpůsobit se změně klimatu a být vůči ní odolnější.

Plán ABI pro budovy stanoví klíčové kroky pro vládu Spojeného království, majitele domů a podniky, které mají snížit riziko povodní. Zahrnuje rady, jak zvýšit odolnost nemovitostí vůči povodním, a doporučuje začlenit do všech nových staveb metody udržitelného odvodnění, které pomohou absorbovat přívalové deště a snížit riziko povodní.

Investice do výstavby a údržby protipovodňových opatření jsou pro ochranu společnosti před důsledky změny klimatu klíčové a my jsme důsledně vyzývali vládu k dlouhodobému závazku zvýšit financování těchto oblastí. Vyzvali jsme také vládu, aby pomohla maximalizovat dopad, který může mít pojišťovnictví v boji proti změně klimatu, a to zlepšením systému plánování, včetně omezení výstavby v oblastech s vysokým rizikem povodní a zajištění odolnosti nových domů vůči klimatickým rizikům.

Náš plán pro boj proti změně klimatu také stanoví řadu milníků, které je třeba splnit do roku 2025, aby náš sektor nadále přispíval ke snížení emisí na polovinu do roku 2030 a k dosažení nulových emisí do roku 2050.

Samoregulační standardy a řízení externích distribučních sítí jsou otázky, kterými se zabývají čeští pojistitelé. Jak jsou zprostředkovatelé pojištění regulováni ve Spojeném království?

Zprostředkovatelé pojištění jsou regulováni Úřadem řízení finančního sektoru (Financial Conduct Authority, FCA). Zprostředkovatelé ve Spojeném království – agenti nebo makléři – jsou zastoupeni Britskou asociací pojišťovacích makléřů (British Insurance Brokers‘ Association, BIBA). Vzhledem k překrývání otázek, které se týkají jak pojistitelů, tak zprostředkovatelů, ABI samozřejmě velmi úzce spolupracuje s BIBA a pravidelně projednáváme otázky společného zájmu.

Lloyd‘s of London je jedním z nejznámějších hráčů na pojistném a zajišťovacím trhu na světě a je významným a klíčovým hráčem na britském trhu finančních služeb již více než tři století. Jakým způsobem spolupracujete s Lloyd‘s?

ABI měla vždy velmi úzké a konstruktivní pracovní vztahy s Lloyd‘s of London (Lloyd‘s) – mnoho našich členů se překrývá, a tak je logické, že koordinujeme pohled trhu na klíčové otázky ve Velké Británii, EU i mimo ni. Nadále sdílíme členství Spojeného království v Insurance Europe s Lloyd‘s a International Underwriting Association (Mezinárodní asociace uderwritingu) a naše stanoviska k otázkám EU jsou vypracovávána společně, takže můžeme vystupovat jednotně.

Ve Spojeném království existuje několik klíčových otázek, které ovlivňují sektor zajištění a pojištění, včetně revize Solventnosti II, reakce sektoru na výzvy spojené se změnou klimatu, rozvoje britského trhu kybernetického pojištění a vývoje budoucího rámce pro regulaci finančních služeb. Je v zájmu nás obou, aby Lloyd‘s a ABI sdílely informace a spolupracovaly.

Ve společnosti UK Finance, kde jste před nástupem do ABI působila jako výkonná ředitelka, jste se věnovala digitálním, technologickým a kybernetickým tématům. Myslíte si, že je evropský finanční sektor dostatečně odolný vůči kybernetickým rizikům?

Kybernetická odolnost je klíčovým problémem na celém světě. V Evropě byly podniknuty důležité kroky k posílení IT bezpečnosti firem poskytujících finanční služby prostřednictvím iniciativ, jako je zákon o digitální provozní odolnosti (DORA). Nesmíme však usnout na vavřínech. Světové ekonomické fórum uvedlo, že v loňském roce došlo celosvětově k nárůstu kybernetických útoků o 125 %, proto je nezbytné, aby se všechny firmy i nadále zaměřovaly na zajištění své odolnosti vůči kybernetickým rizikům.

Jaký máte dojem z červnové konference Insurance Europe v Praze a kde vidíte mezery v pojistné ochraně?

Byla to moje první konference Insurance Europe a udělala na mě hluboký dojem, a to jak kvalitou diskuse, tak samozřejmě krásným místem! Gratuluji Janu Sovarovi a jeho týmu k uspořádání tak velkolepé akce.

Jedním z mých hlavních poznatků bylo, jak důležitý je náš sektor pro řešení některých velkých společenských výzev, kterým dnes čelíme. Ať už jde o hledání způsobů, jak podpořit země ohrožené klimatickými změnami, jak jsme slyšeli od Ekhosuehiho Iyahena z Insurance Development Forum, nebo o zvažování inovativních způsobů, jak prodávat spořicí a ochranné produkty tak, aby oslovily mladé lidi, kde mnoho delegátů zaujaly návrhy Iony Bainové.

Hannah Gurga

je generální ředitelkou ABI. Je zodpovědná za dohled nad strategickým směřováním ABI a za prosazování priorit jejích členů, včetně zlepšování výsledků pro zákazníky, boje proti změně klimatu a zvyšování rozmanitosti a inkluze v celém odvětví. Hannah je členkou správní rady ABI, správní rady The CityUK a také Fóra pro politiku finančního začleňování Ministerstva financí. Hannah má bohaté zkušenosti z oblasti finančních služeb a obchodních asociací, neboť v posledních 17 letech pracovala ve veřejném i soukromém sektoru. Do ABI nastoupila v únoru 2022 ze společnosti UK Finance, kde zastávala pozici výkonné ředitelky pro digitální, technické a kybernetické záležitosti, vedla týmy pro správu a členství a dohlížela na aktivity týkající se digitálních inovací, umělé inteligence a etiky dat, odolnosti a kybernetické bezpečnosti.

Další články autora

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!