Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Korporátní pojištění má svá specifika

Doba čtení:

Doba čtení

4 min.

Přečteno:

Přečteno

492x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

0

24. 11. 2023

4 min.

0

0

Pojištění podnikatelských subjektů často přesahuje hranice oboru, jedné společnosti i země a od toho se odvíjí požadavky na pojistné krytí. Stále hlasitější jsou v poslední době témata jako udržitelnost anebo klimatické změny. Kam až sahá působnost korporátního pojištění na půdě pracovní skupiny ČAP, jsme se zeptali jejího předsedy Jana Víchy z pojišťovny Allianz.

Představujeme pracovní skupiny ČAP

 

Která témata aktuálně řešíte v rámci PS korporátního pojištění?

V rámci PS korporátního pojištění se snažíme řešit vždy témata aktuální a praktická. Úzce spolupracujeme s pracovní skupinou rizikových inženýrů, čehož si velmi vážím. Orientujeme se primárně na majetkové pojištění, nicméně vzhledem ke kvalitnímu složení této pracovní skupiny nemáme problém otevřít otázky týkající se i jiných druhů pojištění nebo se dotknout rovněž problematiky zajištění. Poslední okruhy diskuzí se týkaly zejména aktivních hromosvodů, elektromobility či požárních rizik u fotovoltaických elektráren. Velkou důležitost aktuálně přikládám tématu indexace pojistných částek.

Jaká jsou specifika korporátního pojištění a pro jaký typ klientů je určeno? Existuje vůbec vymezení, jací klienti do tohoto komplexního způsobu pojišťování patří?

Vymezení korporátní klientely je u každé pojišťovny individuální v závislosti například na pojistné částce či výši obratu. Obecně lze říci, že se jedná o pojištění firem, nemocnic či územně samosprávných celků, u kterých je potřeba zajistit specifické pojistné krytí. V rámci korporátního pojištění se navíc pracuje velmi pečlivě s vyhodnocováním rizik, tzv. risk managementem. Důležitost risk managementu pro finální úpis rizik v poslední době významně roste a z mého pohledu je tomu dobře. Úpis rizik není pokaždé jednoduchá záležitost, proto se vždy držím svého profesního hesla: „Hledej možnosti, za jakých podmínek lze klienta pojistit, a nehledej jen důvody, proč ho pojistit nelze.“ Takto o jednotlivých tématech přemýšlíme i v rámci PS korporátního pojištění.

Jaké specifické typy pojistného krytí lze v rámci korporátního pojištění nabídnout? A o které je mezi klienty největší zájem?

Klienti si mohou vybrat ze široké palety produktů, počínaje klasickým pojištěním majetku, strojů, elektroniky, přerušením provozu či odpovědnosti a konče specifičtějšími druhy pojištění, jako je například D&O pojištění, pojištění plodin a zvířat nebo také pojištění letadel. Největší zájem je samozřejmě o pojištění majetku a odpovědnosti. Poslední vývoj pojistných událostí ukázal, jak velký význam pro klienty toto pojištění má zejména v kombinaci s pojištěním přerušení provozu.

Roste mezi klienty zájem o pojištění proti kyberrizikům? A jak klienti tato rizika vnímají?

Řada klientů tato rizika samozřejmě vnímá jako velkou hrozbu. Pro pojišťovny se ale v tuto chvíli jedná o méně tradiční produkt, který není úplně snadné uchopit. Existují však specialisté z řad pojistitelů, kteří toto pojištění s úspěchem nabízejí již delší dobu.

Jak funguje spolupráce s mateřskými pojišťovnami v rámci korporátního pojištění např. poboček zahraničních společností?

V tomto ohledu si troufám říci, že v současné době dochází k mnohem intenzivnější komunikaci, propojenosti a spolupráci, než tomu bylo v minulosti. Pod těmito pojmy si samozřejmě můžeme představit nejen spolupráci nad jednotlivými obchodními případy, propojování v rámci upisovacích pravidel, možnosti řešení mezinárodních programů a schopnost nabídnout klientovi řešení třeba pro jeho lokální pobočku v Indii, ale také velmi přínosné certifikace a školení našich specialistů odborníky ze zahraničí či sdílení zkušeností a know-how. I díky těmto příležitostem máme v České republice řadu skvělých odborníků v oblasti korporátního pojištění napříč celým pojistným trhem.

Jaké jsou zkušenosti s vývojem korporátního pojištění v mezinárodním kontextu? Jak se tento segment vyvíjí? Roste, či klesá jeho úloha?

Vývoj korporátního pojištění v mezinárodním kontextu je rovněž ovlivněn inflací, trendem zvyšujících se spoluúčastí a sazeb u jednotlivých druhů pojištění. Na aktuální ekonomickou situaci reagovaly a stále reagují zajistné trhy, které ovlivňují vývoj jak ve světě, tak v České republice. Nedílnou součástí aktuálního dění v korporátním pojištění je rovněž podpora ekologické udržitelnosti a nových trendů vyplývajících z klimatických změn.

Jaká je propojištěnost v oblasti odpovědnosti? Je tento typ pojištění na vzestupu? A jak si stojíme v porovnání se zahraničím?

Propojištěnost v oblasti odpovědnosti je obecně menší než v pojištění majetku. Vidíme však zvyšující se tendenci v oblasti pojištění profesní odpovědnosti, kdy velmi často je toto pojištění současně povinným. V letošním roce naše legislativa uzákoňovala 77 povinných smluvních pojištění odpovědnosti. Jednoznačně tedy vidíme vliv legislativy EU a transpozice zákonů do lokálních právních předpisů. Tyto tendence lze nalézt především u nárůstu povinných pojištění pro prodej finančních produktů.

Jaké jsou historicky největší škody v případě pojištění korporátního majetku?

Pokud se jedná o největší škody, asi bych zmínil zejména výbuch ve společnosti Unipetrol Záluží u Litvínova, kdy exploze v etylenové jednotce vyřadila v roce 2015 tuto společnost na více než rok a čtvrt z provozu a výše škody se vyšplhala na téměř 14 miliard korun. Celková výše škody byla ovlivněna rovněž výplatami pojistných událostí vzniklých jako zpětné působení škod od dodavatelů. Jednalo se o škody, které vznikly firmám závislým na dodávkách materiálu od firmy Unipetrol. Tyto firmy musely hledat náhradní dodavatele.

Ing. Jan Vícha

Po vystudování Vysoké školy báňské, Ekonomické fakulty, nastoupil na úsek underwritingu v České pojišťovně, kde v rámci svého 10letého působení nasbíral spoustu znalostí a zkušeností. Od roku 2015 působí v Allianz pojišťovně, nejprve jako ředitel korporátního a podnikatelského pojištění a nyní je rovněž zodpovědný i za segment autopojištění.

Ohodnotit článek

0

Další články autora

Celosvětově chybí 4 miliony expertů na kyberbezpečnost

Celosvětově chybí 4 miliony expertů na kyberbezpečnost

Mgr. Monika Haidinger

Příští rok bychom se mohli vrátit k normálnějšímu růstu

Příští rok bychom se mohli vrátit k normálnějšímu růstu

Mgr. Monika Haidinger

1,4 milionu neviditelných

1,4 milionu neviditelných

Mgr. Monika Haidinger

Ivan Špirakus: Ochota některých pojišťoven vytvářet nové produkty klesá

Ivan Špirakus: Ochota některých pojišťoven vytvářet nové produkty klesá

Mgr. Monika Haidinger

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!