Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Nový šéf ČPP chce zůstat v digitálním světě osobní

Doba čtení:

Doba čtení

18 min.

Přečteno:

Přečteno

616x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

100,00%

03. 08. 2023

18 min.

100%

0

Pavel Wiesner nastoupil v ČPP na místo jejího bývalého šéfa Jaroslava Besperáta, který náhle zemřel na sklonku loňského roku. V ČPP ale působí na různých pozicích již přes dvě dekády. Zeptali jsme se ho, jak chce navázat na svého předchůdce a jak hodlá v nové pozici čelit ekonomické krizi, vysoké inflaci nebo digitalizaci.

Gratulujeme ke jmenování do funkce předsedy představenstva ČPP. Jaké jsou Vaše priority ve vedení pojišťovny?

Nebylo vůbec snadné nastoupit do funkce za okolností, které tomu předcházely. Nejen ty první dny po náhlém odchodu Jardy Besperáta byly těžké. Řekl bych, že se s tou situací v mnohém pořád vyrovnáváme, ale je to pochopitelné, takové věci potřebují čas.

Ale zpět k vaší otázce. Priority naší pojišťovny jsou ovlivněny současnou turbulentní dobou, kdy se řeší inflace spojená s ekonomickou krizí a válkou na Ukrajině. Největší výzvou je pro nás proto zachování kontinuity dynamického rozvoje ČPP. Řadu let se nám stabilně daří dosahovat dobrých hospodářských výsledků a chceme, aby tomu bylo tak i nadále.

Chceme pokračovat v rozvoji moderní pojišťovny, aby byla spolehlivým partnerem pro své klienty a partnery. Aby byla přátelská ke svým zaměstnancům. Jsem přesvědčený, že dobrá péče o zaměstnance dělá ze společnosti úspěšnou firmu. A úkolem managementu je vytvořit takové podmínky, aby se lidé ve firmě cítili dobře a pro společnost pracovali rádi. Vnímám to jako svůj základní úkol. Dlouhodobě stavíme na několika atributech – férovost, poctivost, přátelství, týmová spolupráce a inovace. Dalším úkolem je také udržet kvalitní spolupráci s obchodními partnery. Je velmi důležité, abychom čerpali z jejich podnětů a snažili jsme se je přetavit do praxe.

Jak jste sám zmínil, nastupoval jste do funkce za nelehkých okolností. Náhlé úmrtí Jaroslava Besperáta otřáslo celým pojistným trhem. Jak se s tím vyrovnáváte a budete chtít navázat na jeho odkaz?

Jaroslava Besperáta jsem měl ve veliké úctě a nesmírně jsem si ho vážil. Jako šéf byl pro mě obrovskou inspirací, vnímal jsem ho jako člověka, od kterého jsem se toho hodně naučil, a zároveň byl nejen skvělým šéfem, ale i dlouholetým kamarádem. Mít možnost navázat na jeho odkaz a pokračovat v rozvoji stabilní pojišťovny pro naše zaměstnance, klienty i partnery je pro mě velikou poctou. Stejně jako pro Jaroslava Besperáta, tak i pro mě je naše pojišťovna srdeční záležitostí a věřím v hodnoty, které zde on mnoho let budoval.

V jakých oblastech chcete ČPP rozvíjet? A nakolik jsou tyto vize reálné s ohledem na aktuální ekonomickou situaci?

Právě ve složitých ekonomických dobách vidím velký potenciál pro rozvoj. Zlepšování a zejména zjednodušování procesů a masivní digitalizace zefektivňují fungování celé pojišťovny.

Mou vizí je pokračovat v rozvoji pokrokové pojišťovny, která hojně využívá rozličných IT nástrojů tak, aby byla spolehlivým a flexibilním partnerem pro své klienty ve všech oblastech. Velká konkurence na českém trhu v oblasti pojišťovnictví je pro nás navíc velkou motivací. Chceme udržet krok a být i v dalších letech mezi těmi nejlepšími.

V ČPP působíte na různých pozicích již 22 let. Jak vzpomínáte na své začátky?

Na své začátky vzpomínám velmi rád, protože mi daly základ, ze kterých čerpám dodnes. První zkušenosti z pojišťovnictví jsem získal v Kooperativě, kam jsem v roce 1998 nastoupil na praxi a kde jsem začínal, jak se říká, od píky. Do ČPP jsem na stupoval v roce 2001, od té doby se pojišťovna proměnila a nesmírně vyrostla. Předepsané pojistné dělalo tenkrát téměř 1,4 miliardy, zatímco za loňský rok jsme na předepsaném pojistném překročili 13 miliard. V segmentu pojištění průmyslu, který jsem historicky řídil, jsme měli v roce 2001 předepsané pojistné pod 100 milionů korun, za rok 2022 jsme přesáhli obrat 2 miliardy, což je ohromný posun.

Za ty dvě desítky let se zrychlila doba, která nyní vyžaduje pružnější a dynamičtější přístup. Občas vzpomínám na začátky v ČPP, která dříve sídlila na pražské Pankráci. Bylo to pár kanceláří s dřevěnými podlahami a se starým vybavením. Dnes sídlíme na Pobřežní ulici v Karlíně v moderní, ekologické a oceňované budově. Naše sídlo reflektuje do značné míry i posun celé společnosti. Jsem rád, že mě má životní a profesní cesta dovedla právě sem, do ČPP. Vážím si toho, jaké máme vztahy, jsme skvělá parta lidí.

Pojišťovnictví bylo i Váš studijní obor. Jak hodnotíte kvalitu vzdělávání tohoto sektoru? Je podle Vás dostatečná?

Myslím, že málokdo vám řekne, že chtěl být v životě pojišťovákem. Já jsem jako malý chtěl být hasič, pilot a asi jako hodně kluků i popelář (smích), ale nikdy by mě nenapadlo, že si svoje místo najdu v oboru pojišťovnictví. Je to specifický obor, pojištění je spojené prakticky se vším ve vašem životě, musíte také na sobě pořád pracovat a neustále se vzdělávat. Kvalitu vzdělání považuji za základ a podle mě je určitě škoda, že na veřejných vysokých školách dnes už nenajdete pojišťovnictví jako samostatný obor. Na VŠE je například součástí programu bankovnictví a pojišťovnictví. Na mé cestě za odborným vzděláním mě ovlivnily dvě osobnosti, a to Václav Křivohlávek, který působí na Vysoké škole finanční a správní, a Eva Ducháčková z VŠE. Oba jsou velkými odborníky a v mnohém formovali mé vnímání pojišťovnictví jako oboru a služby.

V roce 2022 ČPP meziročně rostla podle statistik ČAP o 6,9 % a drží si pátou pozici v žebříčku. V neživotním pojištění ČPP rostla v objemu produkce o 7,8 %, v životním pojištění o 3,8 %. ČPP dlouhodobě vykazuje stabilní růst. V čem spatřujete recept na úspěch?

Podle mého jde především o kombinaci tří aspektů, a to kvalitních pojistných produktů, bez kterých nelze na trhu uspět, a za klíčové dále považuji proškolené a široké sítě obchodní služby a také spolehlivou likvidaci. To vše samozřejmě musí být doplněno o marketingovou podporu a stabilní tým zaměstnanců. Protože stále platí, že úspěch každé firmy stojí a padá s kvalitou vlastních lidí. Za našimi výsledky však nestojí jen to, že umíme reagovat na změny vyvolané chováním klientů na pojistném trhu, ale za vším musíte hledat především dlouhodobou koncepční práci.

ČPP také pravidelně získává dobré hodnocení v anketě Pojišťovna roku. Čím si to vysvětlujete?

Velmi si vážím ocenění z ankety Pojišťovna roku, protože dobrá úroveň vzájemné spolupráce s makléři význačně přispívá k našemu obchodnímu růstu. Letos jsme získali čtyři medaile, obhájili jsme loňské zlato z kategorie Autopojištění, máme také druhé místo v kategorii Pojištění občanů. Dvakrát bronz jsme si odnesli za Životní pojištění a Pojištění podnikatelů. V posledních letech se nám v t éto prestižní anketě daří pravidelně sbírat ty nejcennější kovy, ale být mezi nejlepšími je stále náročnější, je pravdou, že v pojišťovnictví vládne značně konkurenční prostředí. Za našimi úspěchy stojí kvalitní produkty a servis, který makléřům poskytujeme. Chtěl bych poděkovat nejen všem hlasujícím makléřům, ale také našim zaměstnancům, bez jejichž usilovné práce a píle by pojišťovna nemohla fungovat a prosadit se na t rhu mezi nejlepšími.

V souvislosti s aktuální ekonomickou situací některé pojišťovny upozorňují na nárůst pojistné kriminality. Jaká jsou Vaše očekávání?

Ze statistik vidíme, že počet pokusů o pojistné podvody v průběhu let narůstá, stejně tak i uchráněná částka. Loni prošetřovali naši specialisté více než tisíc případů. Uchráněná hodnota dosáhla téměř 90 milionů korun, což je téměř dvojnásobek oproti roku předchozímu. 

Tento nárůst si vysvětlujeme tím, že nám vzrostl počet klientů, které jsme dokázali oslovit svou nabídkou. Stále platí, že podvody jsou nejčastěji spojené s pojištěním vozidel, jelikož v tomto segmentu evidujeme nejvíce pojistných smluv. 

Jestli bude mít současná ekonomická situace vliv na poctivost lidí při uplatňování pojistných událostí a zvyšující se trend prováděných šetření bude i nadále pokračovat, teprve uvidíme během následujících měsíců.

Dalším velkým tématem je digitalizace nejen v souvislosti s přechodem na online v případě pojištění odpovědnosti za provoz vozidla. Jak se na tuto změnu připravujete?

Ano, jednou z velkých výzev, která celý náš sektor čeká, je implementace nové motorové směrnice do lokálních legislativ EU. Přičemž tím nejdůležitějším bodem je právě přechod na online pojištění povinného ručení. 

Podle mého názoru to bude znamenat stejnou revoluci jako demonopolizace povinného ručení v roce 2000. Po této implementaci nebude trh už nikdy jako dřív. V podstatě se bude jednat o vstup do online světa v celé oblasti pojišťovnictví. Otevírají se tím však také další možnosti. 

Tato nová realita 21. století klade na bedra pojistitelů nároky, které ještě před deseti lety nebyly s pojišťovnictvím vůbec spojovány. Pojišťovny vytvářejí týmy odborníků z oblasti programování, bezpečnosti i práva, které spolupracují s tradičními týmy obchodníků nebo tvůrců produktu. Tyto týmy mají před sebou složité otázky, jako například jak spojit legislativní ochranu klienta s jeho požadavky na pojištění. Příkladem může být legislativa GDPR ve spojení s vedením klientova pojistného zájmu. 

Obrovskou výzvou do budoucnosti je pro pojišťovny nepochybně vývoj umělé inteligence a její směřování. Čekají nás nové otázky a řešení v oblastech technologických, etických a legislativních. Příkladem mohou být virtuální pobočky. Už dnes se mohou naši klienti setkat s voicebotem na klientské lince, který jim pomáhá řešit každodenní životní situace, ve kterých chceme být našim klientům partnerem. 

S postupnou modernizací však před námi stojí další, neméně podstatný úkol, a to jak v komunikaci s klientem v tomto digitálním světě i nadále zůstat osobní.

ČPP je vnímána jako pojišťovna, která se soustředí zejména na pojištění motorových vozidel. Je to stále vaše největší doména? A jak vnímáte eskalaci nárůstu škodní inflace v povinném ručení?

Jakkoliv jsme historicky známí jako pojišťovna, která se soustředí zejména na pojištění vozidel, dnes je situace zcela jiná. Dá se říci, že autopojištění nám otevřelo cestu ke klientům a díky tomu rosteme i v dalších segmentech. V posledních letech jsme se etablovali jako univerzální pojišťovna, kde klient může pojistit nejen své auto, dům, ale také svou rodinu nebo celý svůj podnik. Pojistit umíme také velké firmy, celá města nebo obce. 

Význačnou pozici v autopojištění si však stále držíme. Jsme třetím největším poskytovatelem povinného ručení na českém trhu. Navíc ČPP se loni výrazně dařilo i v havarijním pojištění. A je to právě havarijní pojištění, které je vždy určitým měřítkem kvality pojišťovny v oblasti autopojištění. Ukazuje se, že řidiči hledají také další možnosti, jak finančně ochránit své vozidlo. Průběžně roste zájem o nejrůznější typy připojištění. 

Z celotržních statistik vyplývá, že k výraznějšímu nárůstu inflace v oblasti povinného ručení dochází především v posledních dvou letech. Jestliže v předchozích letech byla škodní inflace kolem 6 %, v předloňském roce již přesáhla 7 % a v loňském roce se již blíží k 10 %. Ale v oblasti majetkových škod z povinného ručení, kde bezpochyby převažují poškození vozidel, došlo mezi prvním čtvrtletím loňského a letošního roku k nárůstu dokonce o 15,9 %. Je tedy zřejmé, že inflaci v oblasti autoopravárenství, která se promítá do nákladů na pojistná plnění, ovlivňují rostoucí ceny energií, náhradních dílů, poruch v dodavatelsko-odběratelských vztazích a samozřejmě i mezd. Na tuto skutečnost musíme reagovat postupným růstem ceny pojistného, který se samozřejmě víc promítá do peněženek těm řidičům, kteří způsobují více pojistných událostí.

Česky pěšky je váš projekt, který má inspirovat veřejnost ke zdravějšímu životnímu stylu. Daří se vám to? A jak o své zdraví pečujete Vy?

Rád bych řekl, že zapojování se do celospolečenských aktivit je pro nás v ČPP stejně důležité jako dlouhodobá prosperita podnikání. Tato proaktivita je součástí naší strategie být celospolečensky odpovědnou firmou, a proto jsem rád, že se můžeme pochlubit řadou zajímavých aktivit. Jednou z nich je právě projekt Česky pěšky, který se letos koná již potřetí. Spolupracujeme s Klubem českých turistů a v tomto ročníku také s Centrem Paraple, společně jsme vytipovali možné trasy pochodů, které jsou vhodné i pro vozíčkáře. S propagací projektu nám pomáhají také naši ambasadoři, v letošním ročníku frontman skupiny Chinaski Michal Malátný a herečka Jitka Čvančarová. Oba nadchla idea celého projektu a také její charitativní stránka.

Naším záměrem je motivovat širokou veřejnost ke zdravému životnímu stylu prostřednictvím pochodů napříč celou republikou, cílem je tedy hlavně prevence. Turistika je skvělá aktivita, při které jde skloubit sportování, poznávání krás naší země, a zároveň je to čas, který mohu strávit s rodinou. Své práci dávám maximum, i proto si cením volných chvil zvláště o víkendech, kdy mohu trávit aktivní čas se svojí manželkou a třemi dcerami na čerstvém vzduchu. Ve volném čase se kromě rodiny rád věnuji také golfu, lyžím, běhání nebo jízdě na kole. Takže co se týče sportu, myslím, že mám splněno.

Děkujeme za rozhovor.

Ing. Pavel Wiesner

V pojišťovnictví působí 25 let. Vystudoval Vysokou školu finanční a správní v Praze, obor pojišťovnictví. Od roku 1998 působil v Kooperativě na úseku pojištění hospodářských rizik, odkud v roce 2001 přestoupil do ČPP. Svou kariéru v ČPP zahájil jako upisovatel pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů, během deseti let dosáhl pozice ředitele úseku. Od ledna 2023 je předsedou představenstva ČPP.

Ohodnotit článek

100,00%

Další články autora

Anketa generálních ředitelů: Jak vidíte pojišťovnictví za dalších 30 let?

Anketa generálních ředitelů: Jak vidíte pojišťovnictví za dalších 30 let?

Mgr. Monika Haidinger

5 let součástí evropského jednotného trhu

5 let součástí evropského jednotného trhu

Mgr. Monika Haidinger

Dobrý úmysl regulace se vytrácí

Dobrý úmysl regulace se vytrácí

Mgr. Monika Haidinger

Být „phygital“

Být „phygital“

Mgr. Monika Haidinger

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!