Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Risk INDEX: Jaké byly škody v roce 2022?

Doba čtení:

Doba čtení

7 min.

Přečteno:

Přečteno

510x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

0

16. 05. 2023

7 min.

0

0

Následující příspěvek shrnuje celkové škodní úhrny z hlavních typů rizik přírodních katastrof a s nimi související aktualizované výpočty tzv. risk indexu za škody vzniklé v roce 2022.

Aktualizace risk indexu škod z přírodních katastrof za rok 2022

Celkový počet pojistných událostí z hlavních rizik živelních škod (tíha sněhu, vichřice, povodně, krupobití, atmosférické srážky) se významně nezměnil, konkrétně za rok 2022 dosáhl 84 tisíc PU. Pro srovnání, za rok 2021 se jednalo celkem o 77 tis. pojistných událostí, přičemž ze škod roku 2020 bylo řešeno 83 tis. pojistných událostí. Od roku 2014 se již neobjevily žádné rozsahem větší povodňové události, nicméně poslední ročníky (od r. 2017, s výjimkou klidnějšího roku 2018) se výrazně navýšil počet pojistných událostí v důsledku vichřic, krupobití a srážek, konkrétně o 129 % proti situaci let 2014 až 2018 (s výjimkou roku 2017), jak ukazuje graf 1.

Jak je vidět v grafu 2, roce 2022 došlo k částečné korekci objemu škod z vichřic, kdy ve srovnání s 5,8 mld. Kč objemu škod v tomto segmentu v roce 2021 vlivem tornáda došlo ke korekci na 3,3 mld. Kč, což ale také představuje o 39 % vyšší objem škod z těchto typů rizik, než nastával
v letech 2017 až 2020 (s výjimkou roku 2018) s průměrným ročním úhrnem 2,4 mld. Kč, který i tak sám o sobě výrazně převyšoval průměr škod z vichřic a krupobití za předchozí ročníky 2014 až 2017 (s výjimkou roku 2017) v průměrném ročním úhrnu 1,2 mld. Kč.

V dlouhodobém srovnání tato data, dostupná od roku 2006, neukazují jakýkoliv jasný trend a zejména objemy pojistných událostí jsou zásadně ovlivněné ročníky s výskytem mimořádné katastrofické události (např. povodně v roce 2013).

Aktuální rok 2022 s 84 tisíci pojistnými událostmi, v úhrnu 3,84 mld. Kč, představuje třetí nejhorší rok z hlediska objemu škod i z pohledu počtu pojistných událostí za posledních deset let. Vyšší objemy škod nastaly pouze v roce 2013 s výskytem dosud posledních plošných povodní v ČR a v roce 2021, který byl zásadně ovlivněný tornádem na jižní Moravě.

Z hlediska výpočtu RISK INDEXU průměrné škody je zásadní zohlednění inflace. Např. nominální hodnota objemu škod z roku 2006 ve výši 4,6 mld. Kč představuje v dnešních cenách (zásadní posun vlivem vysoké inflace roku 2022 na úrovni 15,1 %) již částku 7,6 mld. Kč.

Vážený průměr hodnoty průměrné škody v dnešních cenách za celé období 2006 až 2022 dosahuje pro všechny škody částky 55 092 Kč, v dělení na jednotlivá rizika se jedná o tyto částky:

• 40 073 Kč u rizika tíhy sněhu,

• 100 267 Kč u škod z povodní,

• 56 710 Kč u škod z vichřic.

Jestliže následně srovnáme hodnotu průměrné škody v jednotlivé skupině rizik vůči této celkové hodnotě, dostáváme hodnotu RISK INDEXU průměrné škody pro konkrétní skupinu rizik a ročník. Jestliže např. v roce 2022 dosahuje průměrná škoda v dnešních cenách částky 52 879 Kč, odpovídající hodnota RISK INDEXU vychází při vydělení této hodnoty globálním průměrem ve výši 84 %, což proti loňské hodnotě 159 % představuje zásadní pokles zejména vlivem velmi vysoké průměrné škody roku 2021 u pojistných událostí spojených s tornádem, viz podrobnosti v samostatném příspěvku o obnově zajištění.

Konkrétní hodnoty RISK INDEXU průměrné škody ukazuje následující graf 3 pro všechny sledované ročníky.

Zcela analogicky se postupuje pro výpočty RISK INDEXU i v případě pojistných událostí, kde zjednodušení představuje skutečnost, že odpadá u počtu pojistných událostí nutnost zohlednit časovou hodnotu peněz.

Za celé sledované období let 2006 až 2022 dosahuje průměrný roční počet řešených pojistných událostí z rizik přírodních katastrof 79 238 pojistných událostí (což odpovídá RISK INDEXU počtu pojistných událostí 100 %), přičemž rozpad na jednotlivá rizika implikuje průměrné počty ročně řešených pojistných událostí:

• 11 835 u škod z tíhy sněhu,

• 15 585 u škod z povodní,

• 51 769 u škod z vichřice, krupobití a srážek.

Jestliže v roce 2022 pojišťovny řešily 83 626 pojistných událostí, což představuje proti 79 238 nadprůměrnou hodnotu vyšší o 5,5 %, vychází odpovídající RISK INDEX počtu pojistných událostí na úrovni 105,5 %.

Přehled hodnot risk indexu za jednotlivé ročníky a skupiny rizik ukazuje graf 4. Poslední ročníky jeho hodnota mírně narůstá.

Finální hodnota navrženého RISK INDEXU pak zohledňuje oba faktory, tj. závažnost řešených PU (přes průměrnou škodu v dnešních cenách) i celkový počet řešených případů PU (rozsah zásahu CAT událostí). Jeho výpočet nastává vynásobením RISK INDEXU průměrné škody a RISK INDEXU počtu pojistných událostí. Např. jestliže v roce 2022 vychází u průměrné škody na úrovni 84,3 % a u počtu pojistných událostí 105,5 %, jeho finální hodnota vychází ve výši součinu obou hodnot, tj. 88,9 %.

Celkový historický vývoj RISK INDEXU za všechny předcházející ročníky a skupiny rizik ukazuje graf 5.

Využití indexu a jeho interpretace

Aktualizovaný RISK INDEX (zřejmě v jeho celkové podobě, v technické diskusi i vzhledem k jeho dvěma dílčím komponentám) lze využít pro informaci laické i odborné veřejnosti o aktuálních dopadech škod z přírodních katastrof na pojistný trh v jednotlivých ročnících i
v dlouhodobějším trendu. Interpretace je taková, že jeho hodnoty výrazně přes 100 % značí ročník se závažnějšími nadprůměrnými dopady rizika přírodních katastrof na český pojistný trh s možností výskytu mimořádné události se samostatným sběrem dat o škodním úhrnu (naposledy tornádo v červnu 2021). I v případě ročníku bez výskytu takovýchto mimořádných událostí lze RISK INDEX využít pro komentování meziročních posunů jeho výsledků i dlouhodobějších trendů a tím dokumentovat měnící se závažnost dopadů rizika přírodních katastrof v podmínkách ČR.

Další možností jeho využití je zvýšení povědomí o důležitosti majetkového pojištění včetně rizika přírodních katastrof a otevření diskuse o budoucím přístupu v této oblasti v měnících se podmínkách.

Ohodnotit článek

0

Další články autora

Povinné ručení zůstává pod tlakem vysoké škodní inflace

Povinné ručení zůstává pod tlakem vysoké škodní inflace

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Hlásit, či nehlásit nehodu policii?

Hlásit, či nehlásit nehodu policii?

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Požáry v Česku: Až 1,2 mld. Kč nepojištěných škod  v roce 2021

Požáry v Česku: Až 1,2 mld. Kč nepojištěných škod v roce 2021

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Risk INDEX: Jaké byly škody v roce 2022?

Risk INDEX: Jaké byly škody v roce 2022?

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!