Telefon: +420 728 079 748

E-mail: monika.haidinger@cap.cz

© 2022 Česká asociace pojišťoven

Celkové škody z dopravních nehod pohledem pojišťoven

Doba čtení:

Doba čtení

4 min.

Přečteno:

Přečteno

54x

Diskuze:

Diskuze

0

Oblíbenost:

Oblíbenost

0

01. 04. 2022

4 min.

0

0

Výše škod, kterou přímo na místě nehody policie odhaduje, je pouze orientační. Komplexnější obraz o důsledcích nehody naopak poskytují data pojišťoven, které evidují nejen škody na majetku, ale i škody na zdraví, v případě trvalých následků pro poškozené s výplatou i v horizontu až dalších desítek let. Tyto informace policie při svých odhadech zohledňovat nemůže. Nicméně pojistitelé související závazky vyčíslují, aby měli dostatek prostředků na jejich budoucí úhradu. Celkové závazky a další náklady z povinného ručení jsou pak čtyřnásobně vyšší, než uvádí policejní odhady. Více se dozvíte v následující analýze.

Odhad celkové výše škod u dopravních nehod

Policie ČR každoročně vyšetřuje okolo 100 tis. dopravních nehod, u kterých celková odhadovaná výše škody dle prvotního šetření Policie ČR dosahuje hodnot dle grafu 1 s rostoucím trendem od 4,9 mld. Kč v roce 2012 do 6,84 mld. Kč v roce 2019 s následnou mírnou korekcí v roce 2020 a opětovným růstem v roce 2021 souvisejícím s měnící se intenzitou provozu během covidové pandemie.

Proti tomu celkové závazky a další náklady z povinného ručení dosahují přibližně čtyřnásobných hodnot od 20 až po téměř 26 mld. Kč ve sledovaném období od roku 2012, jak ukazuje graf č. 2, zatím do konce roku 2020.

Rozdíly mezi odhady policie a pojišťoven

Důvody tohoto zásadního rozdílu jsou (přes skutečnost, že Policie ČR na místě odhaduje i škodu na vozidle, které zavinilo celou dopravní nehodu, jež se z povinného ručení nehradí a kde se vzniklá škoda hradí tehdy, má-li toto vozidlo sjednáno havarijní pojištění) následující:

—  Existuje významný počet škod z povinného ručení, které Policie ČR vůbec nešetří, neboť ročně vzniká kolem 270 tis. škod z povinného ručení, přestože celkový roční počet šetřených dopravních nehod dosahuje cca 100 tis.
—  I v případě škod z povinného ručení, které jsou šetřené Policií ČR, vzniká zásadní rozdíl ve vnímání celé škody, kdy Policie ČR sice odhadne i věcnou škodu na vozidle viníka dopravní nehody, ale zpravidla již detailně neodhaduje celkovou výši nároků z pojištění odpovědnosti nejen u škod na zdraví, ale i další kompenzace typu asistenčních nákladů apod.
—  V celkových nákladech POV jsou započítané i další náklady nad rámec závazků vůči poškozeným, zejména náklady na likvidaci, operační a získávací náklady i celkové odvody do fondu zábrany škod. Nicméně i bez jejich započítání by samotné závazky POV navýšené o škody z HAV (přes stále aktuálně nízkou propojištěnost cca 31 %) vycházely cca 4,5x vyšší proti samotnému odhadu Policie ČR.

Tuto skutečnost dokládá i následující analýza dopravních nehod propojených se související škodou z povinného ručení provedenou společností Data Friends při analýzách Portálu nehod (www.portalnehod.cz), z níž vyplývá, že

—  průměrná dopravní nehoda bez zranění s existující napojenou škodou POV dle odhadu Policie ČR vychází cca 74 tis. Kč, zatímco průměrná škoda z pohledu pojišťoven POV v této situaci dosahuje 57,5 tis. Kč, tj. o 22 % nižší hodnota. Tento výsledek je paradoxní pouze zdánlivě, neboť u dopravních nehod se zpravidla vyskytují dvě vozidla, jedno, které nehodu zaviní, a druhé, poškozené vozidlo. V případě absence zranění a úmrtí Policie ČR odhaduje objem majetkové škody na obou vozidlech, zatímco pojišťovna z povinného ručení hradí škodu pouze na poškozeném vozidle. Za předpokladu, že by celková vzniklá škoda na obou vozidlech byla srovnatelná, lze očekávat, že by odhad dle Policie ČR pouze na poškozeném vozidle byl cca poloviční, tj. 37 tis. Kč, a dosáhl by cca 64 % objemu průměrné výplaty z POV;
—  průměrná škoda odhadnutá ze strany Policie ČR v případě lehkého zranění dosahuje 111 tis. Kč proti 118 tis. Kč objemu škod s lehkým zraněním ze strany pojišťovny. Tento pouze cca 7% rozdíl je dán opět tou skutečností, že v případě lehkého zranění jen u viníka dopravní nehody se u odhadu dle Policie ČR související újma z povinného ručení neřeší i s potenciální přítomností více vozidel;
—  v případě existence těžkého zranění v dopravní nehodě vychází průměrná výše škody odhadnutá ze strany Policie ČR pouze 131 tis. Kč, zatímco při zahrnutí veškerých nároků poškozených v rámci POV se jedná o 800 tis. Kč, tj. více než 6krát vyšší hodnota;
—  podobně vysoký rozdíl vychází i v případě dopravních nehod s úmrtím, kde průměrná výše škody z dopravní nehody ze strany Policie ČR vychází 249 tis. Kč, zatímco průměrná škoda POV dosahuje 1 624 tis. Kč, tj. cca 6,5krát vyšší hodnota proti odhadu Policie ČR.

Rizikové lokality dopravní nehodovosti v rámci Portálu nehod (www.portalnehod.cz) provozovaného ČKP ve spolupráci se společností Data Friends vycházejí z dat dopravních nehod šetřených ze strany Policie ČR, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že se v konkrétním clusteru nehodové lokality informuje i o celkové výši vzniklé škody za všechny sledované nehody, přináší při vědomí výše uvedených rozdílů v odhadu celkové škody zejména u těžkých zranění a úmrtí přidaná informace o výši škody z pohledu pojišťoven u případů, kde lze propojit dopravní nehodu se související škodní událostí, kvalitativní posun prezentovaných informací v rámci celého portálu.

ČKP spolupracuje s Portálem nehod, jehož cílem je pomocí datové analýzy upozorňovat na riziková místa na silnicích. Od poloviny února jsou na stránkách www.portalnehod.cz k dispozici informace o výši škod odhadovaných pojišťovnami u jednotlivých rizikových míst. Díky rozšíření datového setu, který ČKP provozovateli portálu poskytuje, nyní může dojít ke zpřesňování analýz a zveřejňování lépe vypovídajících informací. Dosud totiž byly veřejně dostupné údaje o odhadovaných škodách pouze od Policie ČR.

Ohodnotit článek

0

Další články autora

Risk INDEX: Jaké byly škody v roce 2022?

Risk INDEX: Jaké byly škody v roce 2022?

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Rizika se mění. Jak probíhala obnova zajištění na rok 2023

Rizika se mění. Jak probíhala obnova zajištění na rok 2023

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

14 000 podezřelých pojistných událostí

14 000 podezřelých pojistných událostí

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Škodní inflace se zvyšuje. Nejen kvůli ekonomické situaci

Škodní inflace se zvyšuje. Nejen kvůli ekonomické situaci

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Buďte vždy v obraze Buďte vždy v obraze

Buďte vždy
v obraze

Přihlaste se k odběru našeho časopisu a dostávejte novinky ze světa pojišťovnictví z první ruky. Z odběru je možné kdykoliv se odhlásit.

Zadejte validní email!
Je nutné odsouhlasit podmínky!
Tento email již má přihlášen odběr!